Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Förenkla konstruktionen av stationsautomationssystem

IET600 – integrerat konstruktionsverktyg

Ett heltäckande konstruktionsverktyg för att utforma och konfigurera kompletta IEC 61850-baserade kontrollanläggningar.

Det integrerade konstruktionsverktyget IET600 erbjuder en enkel, flexibel och konsekvent process för konstruktion av kontrollanläggningar. Det gör att ingenjörer kan utforma och konfigurera det systemövergripande IEC 61850 kommunikationsdataflödet mellan IED:er. Med kraftfulla grafiska gränssnitt kan man konstruera stationstopologin och den fysiska kommunikationsinfrastrukturen. Det kompletta systemet dokumenteras i en IEC 61850-kompatibel och återanvändbar SCD-fil, vilket tillåter en effektiv och konsekvent systemintegration från flera leverantörer.

IET600:s kombination av ett kraftfullt redigeringsverktyg och en inbyggd IEC 61850-intelligens gör det enkelt och effektivt att integrera skydds-och kontroll-IED:er från flera leverantörer i ett stationsautomationsystem. IET600 utför konsistenskontroller vilket reducerar antalet fel, inte bara vid konstruktionen av systemet utan även efteråt i samband med systemintegrerings-, testnings- och driftsättningsfasen.

I kombination med konfigurationen av larm- och händelsesignaler för ABB:s MicroSCADA-plattform, garanterar IET600 dataöverensstämmelse under hela livscykeln för kontrollanläggningens automationssystem. Det intuitiva användargränssnittet gör att man enkelt kan navigera bland stora mängder data för att hitta exakt det de behöver.

Med över tusen installerade system världen över integrerar IET600 ABB:s långsiktiga expertis när det gäller IEC 61850. ABB:s UCA International-certifierade in-house-center SVC (System Verification Center) säkerställer kontinuerligt att IET600 uppfyller integrerings- och systemprestandakraven för skydd- och kontrollenheter från ABB och enheter från andra tillverkare.

Nyhet

ABB:s konstruktionsverktyg IET600 för automationssystem till kontrollanläggningar har tilldelats världens första överenstämmelsetestade certifiering för IEC 61850-verktyg.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden