Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Enkel diagnostisering och felsökning av IEC 61850-baserade applikationer

ITT600 – integrerat testverktyg

Ett enda verktyg för alla uppgifter, från verifiering av GOOSE-kommunikation till systemövergripande kontroll av data.


Det integrerade testverktyget ITT600 SA Explorer är utformat för enkel diagnostisering. Verktyget har praktisk navigering, heltäckande presentation av applikationsdata samt stöd för systemöverensstämmelsekontroll såväl online som off-line.

Verktyget ITT600 SA Explorer erbjuder funktioner för att undersöka och analysera konfigurationen av kommunikationen hos IED skydds- och kontrollprodukter (Intelligent Electronic Devices) och IEC 61850-kommunikation i stationsautomationssystem, inklusive GOOSE-meddelanden. Den mångsidiga funktionaliteten eliminerar behovet av flera testverktyg och hjälper testingenjörerna att isolera grundorsaken till problem i systemets kommunikation. Detta förkortar tiden som krävs för testning och driftsättning markant.

ITT600 SA Explorer är lätt att använda. Genom att verktyget översätter den komplexa terminologin i kommunikationsprotokoll till det standardiserade språket i IEC 61850 får alla användare tillgång till den viktiga informationen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden