Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

System för stationsautomation

ABB:s IED:er för skydd och kontroll (IED: Intelligent Electronic Device) är en viktig del av ett stationsautomationssystem. IED:er tillsammans med stationsautomationssystemet ger grunden för alla fjärrfunktioner, såsom avancerad kraftsystemshantering och övervakning av utrustningens status under drift. System på stationsnivå är lätta att använda och anpassa till kundspecifika krav. 

Kraftbolag har fokus på produktivitet och kundnöjdhet. I detta ingår ofta att uppgradera sina äldre kontrollanläggningar.

Äldre kontrollanläggningar kan enkelt uppgraderas med hjälp av ABB:s modulbaserade system. Uppdatering av stationsautomation ger möjlighet att minska kostnaderna för drift och underhåll och ökar produktiviteten med hjälp av tillståndsövervakning för effektbrytare, krafttransformatorer osv.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

 
ABB Ability möjliggör den digitala kontrollanläggningen

Relaterade erbjudanden