Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IEC 61850-standarden

Kraft- och industriföretag ställer idag höga krav på att kontrollanläggningar skall vara flexibla och framtidssäkra.

För att kunna möta dessa krav behövs en standard som definierar samverkan mellan enheter från olika leverantörer och allokering av funktioner inom systemet. IEC 61850 är en global standard för kontrollanläggningar. Denna standard skapar förutsättningar för öppna och samverkande system med en flexibel arkitektur. Standarden stödjer också framtida förändringar inom kommunikation och ger dessutom möjlighet till enklare konstruktion och underhåll. Investeringar i kontrollanläggningar med IEC-61850 är framtidsäkra genom den långsiktiga stabiliteten i standarden.

ABB har, från allra första början, haft en ledande roll när det gäller utvecklingen av IEC-61850. Vi arbetar långsiktigt med implementering och verifiering av standarden i våra produkter och system.

SVC – Systemverifiering och valideringscenter
För att kunna verifiera integreringen av IEC 61850 i hela produktportföljen har ABB etablerat ett SVC (System Verification Center). Varje produkt, systemkomponent, applikation och verktyg testas i en verklighetstrogen systemmiljö för att verifiera att allt fungerar som tänkt. Kompletta system verifieras för att säkerställa att de uppfyller samtliga krav på kommunikation, integrering, funktionalitet och prestanda.

 • Uppfyller kraven för en IEC 61850-testanläggning och kompetenscentrum och är godkänd av UCA International Users Group
 • Det första kvalificerade tillverkarägda testlaboratoriet i världen.
 • Officiellt godkänd för att testa och intyga produkters kompatibilitet med IEC 61850.
 • Uppfyller kvalitetskraven på vanliga testprocedurer som ska användas av alla laboratorier i enlighet med IEC 61850-10 och UCA Quality Assurance Program (Nivå A för oberoende laboratorium, Nivå B tillverkares laboratorium)
 • Permanent installation för verkliga tester av ett stort automationssystem för stationer
 • Tar fram riktlinjer för arkitektur, konstruktion och viktiga systembegränsningar för de testade produkterna
 • Tillhandahåller detaljerade release-noteringar och en lista över SAC-produkter (Substation Automation Certified) som referens för systemets kompatibilitet för de testade produkterna och verktygen
 • Kvalitetssäkring för våra kunder 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss