Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lösningar på stationsnivå

För att ta till vara fördelarna med avancerad kraftsystemshantering krävs automation av lokala anläggningar, samt insamling, utvärdering och vidarebefordran av data om kraftsystemets status och anläggningens tillstånd till system på högre nivå. SASS600 stationsnivålösningarna tillhandahåller fjärrstyrnings- och övervakningsfunktioner för alla typer av stationer i lokal-, region- och stamnät.

Stationsnivålösningar ger tillgång till en central databas, HMI och gateway-funktionalitet på stationsnivå. Stationens kommunikationsnät ingår i lösningen. Det binder samman och integrerar IED:erna på facknivå (fackstyrning och skyddsenheter) med hjälp av den välbeprövade IEC 61850-standarden. De är lätta att använda och anpassa till kundspecifika krav.

ABB:s skalbara modulbaserade system speglar de vanligaste behov och tillgänglighetsaspekterna för följande applikationer:

 • Stationer för krafttransmission, subtransmission och distribution
 • Infrastruktur: Järnväg, tunnelbana, flygplatser
 • Förnybar energi: Vindkraftverk, solenergiparker, vattenkraftverk
 • Smarta elnät
 • Nyinstallationer och renovering av befintliga stationer.
 • Gas- och luftisolerade ställverk

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden

 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss