Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Förnybar elproduktion

Alternativa källor till elenergi håller på att utvecklas världen över för att möta 2000-talets utmaningar. Men nya energikällor kräver nya nivåer av skydd och kontroll för att säkerställa smidig integrering med den befintliga energiförsörjningen.

Vattenkraft, sol, vind och vågenergi är de mest kända förnybara energikällorna, men biomassa, tidvatten och geotermik bidrar i allt större utsträckning till den globala elförsörjningen, och alla alternativ har sina egna utmaningar när det gäller skyddet och kontrollen av elsystemen.

Där elnät tidigare utformades för en handfull kraftverk omfattar de i dag av en mängd energikällor, varav många inte kan garantera kontinuerlig energiförsörjning på grund av väderförhållanden. 

Skydd och hantering blir allt viktigare i takt med att nätet ökar i komplexitet, och matning från förnybara källor ökar komplexiteten enormt. ABB:s erfarenhet av i stort sett alla typer av energiproduktion gör att vi kan hjälpa till med att konstruera och implementera skyddslösningar som är skräddarsydda för de mest innovativa genereringsteknikerna.

ABB är stolt över att kunna hjälpa företag världen över att producera el från förnybara och hållbara källor, och över att kunna göra detta utan att kompromissa med säkerheten eller hanterbarheten. ABB:s system skyddar och hanterar ett flertal alternativa elproduktionsanläggningar och ser till att elektriciteten överförs från alla tillgängliga energikällor.

Vill du ha produktinformation eller service?

Andra tillämpningar av stationsautomation

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss