Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

Elkraftsanläggningar

Inom elkraftsbranschen krävs nyskapande och säkra lösningar för att effektivt integrera konventionell och förnybar energi och för elförsörjning till hushåll, företag och industrier.

ABB finns över hela världen, har stor kunskap inom området och vidareutvecklar lösningarna kontinuerligt. Vi erbjuder optimal, nyckelfärdig och tekniskt avancerad utrustning till transformatorstationer. Vi tillhandahåller även service under anläggningens hela livslängd.

ABB lägger stort vikt vid ett tryggt och säkert genomförande i anläggningsprojekt. Vi strävar målmedvetet mot att alla medarbetare tänker och agerar ”säkerheten främst” i alla sammanhang - från design och konstruktion till bilkörning och arbete på spänningsatt område.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Tillämpningar

Mer information

Relaterade erbjudanden