Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Stationer med luft- och gasisolerade ställverk

I ABB:s innovativa hybrida ställverk kombineras gas- och luftisoleringstekniker för ställverk vilket gör installationen mer kompakt, minimerar underhållsbehoven samt maximerar tillgängligheten och tillförlitligheten.

Ett ställverk med den här typen av kombinationsteknik minskar elkraftsanläggningens storlek med upp till 50 % och är en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för nya installationer, utbyggnader och restaureringsprojekt.

Tack vare våra omfattande kunskaper om energisektorns värdekedja samt om nätanslutningsregler och energisystem världen över kan vi erbjuda nyckelfärdiga lösningar och tekniskt avancerade paket till kraftbolag, företag och industrier inom en mängd olika användningsområden. 

Varför ABB?

  • ABB har levererat elkraftsanläggningar med hybridställverk sedan slutet av 1990-talet, och var år 2000 först med frånskiljande brytare (DCB) där den frånskiljande funktionen integreras i effektbrytarens brytkammare.
  • Välbeprövad, toppmodern utrustning upp till 1 100 kV
  • Förmonterade och förtestade enheter som minskar behovet av installationsarbete på plats
  • Interna resurser för fullständig systemintegration
  • Snabb projektimplementering med färre gränssnitt och lägre risker tack vare att allt ansvar samlas på en och samma plats
  • Tillämpning av högt ställda krav i fråga om kvalitet, arbetsmiljö och miljö
  • Effektkvalitetslösningar, bl.a. FACTS, kondensatorbankar, övertonsfilter, fasskiftande transformatorer, energilagringssystem etc.
  • Lösningar optimerade för hög prestanda, effektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet samt låga livscykelkostnader
  • Smarta anslutningsklara och IEC 61850-kompatibla automationssystem för elkraftsanläggningar som möjliggör en helt företagsövergripande dataintegration och effektiv styrning av elsystemen

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Loading documents

Relaterade erbjudanden