Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Stationer med gasisolerade ställverk - GIS

ABB:s elkraftsanläggningar med gasisolerade ställverk (GIS) är marknadsledande i fråga om kompakthet, tillförlitlighet, effektivitet och säkerhet vilket säkerställer en maximal eltillförsel för kraftbolag, företag och industrier.

Den robusta GIS-baserade konstruktionen kräver lite underhåll och minskar anläggningens storlek med så mycket som 70 % vilket gör att den kan installeras inomhus, i tätbefolkade stadsområden och andra krävande miljöer.

Tack vare våra omfattande kunskaper om energisektorns värdekedja samt om nätanslutningsregler och energisystem världen över kan vi erbjuda nyckelfärdiga lösningar och tekniskt avancerade paket inom en mängd olika användningsområden.

Varför ABB?

 • ABB har alltid varit en pionjär inom GIS-teknik och levererade världens första GIS-ställverk 1965
 • Mycket stor erfarenhet av design och konstruktion av GIS-ställverk inomhus, utomhus och under jord
 • Välbeprövad, toppmodern utrustning upp till 1 100 kV
 • Interna resurser för fullständig systemintegration
 • Snabb projektimplementering med färre gränssnitt och lägre risker tack vare att allt ansvar samlas på en och samma plats
 • Tillämpning av högt ställda krav i fråga om kvalitet, arbetsmiljö och miljö
 • Elkvalitetslösningar, bl.a. FACTS, kondensatorbankar, övertonsfilter, fasskiftande transformatorer, energilagringssystem etc.
 • Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll ƒ
 • Underlättar ombyggnader på ett säkert sätt
 • Lösningar optimerade för hög prestanda, effektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet samt låga livscykelkostnader
 • Smarta anslutningsklara och IEC 61850-kompatibla automationssystem för elkraftsanläggningar som möjliggör en helt företagsövergripande dataintegration och effektiv styrning av elsystemen

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Tillämpningar

Loading documents

Relaterade erbjudanden