Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lösningar för kraftöverföring

Elkraftsanläggningar för en effektiv och tillförlitlig överföring och fördelning av elektricitet.

Dagens elnätsbolag ska tillgodose konsumenternas och lagstiftarnas krav på en högkvalitativ eltillförsel till konkurrenskraftiga priser och samtidigt minska miljöpåverkan. 

Utvecklingen mot mer decentraliserad elproduktion från förnybara källor kräver flexibla och intelligenta elkraftsanläggningar. 

Som leverantör av helhetslösningar kan ABB hantera denna komplexitet, minimera riskerna och gränssnitten och samtidigt säkerställa en punktlig och leverans av hög kvalitet av nyckelfärdiga anläggningar och tekniskt avancerade paket.

Tack vare vår omfattande erfarenhet – vi har konstruerat tiotusentals elkraftsanläggningar världen över inom alla spänningsnivåer, upp till 1 100 kV – kan vi förse elnätsbolag med tekniskt optimerade och kostnadseffektiva lösningar. Våra experter stöttar under anläggningens hela livscykel, från genomförbarhetsstudie till driftstart och från underhåll till utbyggnad, uppgradering och ombyggnad.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Mer information

Relaterade erbjudanden