Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lösningar för kraftöverföring

Elkraftsanläggningar för en effektiv och tillförlitlig överföring och fördelning av elektricitet.

Dagens elnätsbolag ska tillgodose konsumenternas och lagstiftarnas krav på en högkvalitativ eltillförsel till konkurrenskraftiga priser och samtidigt minska miljöpåverkan. 

Utvecklingen mot mer decentraliserad elproduktion från förnybara källor kräver flexibla och intelligenta elkraftsanläggningar. 

Som leverantör av helhetslösningar kan ABB hantera denna komplexitet, minimera riskerna och gränssnitten och samtidigt säkerställa en punktlig och leverans av hög kvalitet av nyckelfärdiga anläggningar och tekniskt avancerade paket.

Tack vare vår omfattande erfarenhet – vi har konstruerat tiotusentals elkraftsanläggningar världen över inom alla spänningsnivåer, upp till 1 100 kV – kan vi förse elnätsbolag med tekniskt optimerade och kostnadseffektiva lösningar. Våra experter stöttar under anläggningens hela livscykel, från genomförbarhetsstudie till driftstart och från underhåll till utbyggnad, uppgradering och ombyggnad.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Referenser

Mer information

Relaterade erbjudanden

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig