Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lösningar för energilagring

Framväxten av en oregelbunden och decentraliserad elproduktion från förnybara energikällor samt en oförutsägbar konsumtion (t.ex. elbilar) ökar obalansen mellan produktion och konsumtion av el i kraftsystemet.


Det resulterar i instabiliteter i elnätet i form av spännings- och frekvensavvikelser. Med energilagringslösningar kan sådana effekter jämnas ut.

ABB tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem som är färdiga att anslutas till mellan- eller högspänningsnät och täcker in ett effektområde från några hundra kilowatt till tiotals megawatt. De optimerade systemen ger korta svarstider vid variationer i efterfrågan och tillgång, bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom en mängd olika användningsområden.

ABB har implementerat energilagringssystem under mer än ett decennium och kan därför tillhandahålla optimerade lösningar som är färdiga att anslutas till nätet. För nyckelfärdiga system tar vårt projektteam det fullständiga ansvaret vilket minimerar riskerna och komplexiteten i projektet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden