Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mobila stationer

Mobila elkraftsanläggningar är en perfekt lösning för kraftbolag och industrier som behöver provisoriska nätanslutningar och tillfällig eltillförsel.

Användningsområdena omfattar allt från eltillförsel vid oväntade eller planerade driftavbrott till evenemang och flyttning av last till integrering av distribuerad eller förnybar produktion.

Anläggningarna monteras på en ram, släp eller i behållare för järnvägs-, väg- eller flygtransport och levereras som anslutningsklara, kompletta enheter. Konstruktionen överensstämmer med anslutningskraven och gör dem lätta att flytta. Lösningarna finns för spänningsnivåer upp till 420 kV och alla märkeffekter och säkerställer en tillförlitlig eltillförsel av hög kvalitet.

Varför ABB?

  • ABB konstruerade de första mobila elkraftsanläggningarna för det italienska järnvägsnätet 1937
  • Fabrikstestade enheter kan installeras och tas i drift på endast några få timmar
  • Förstklassig support via vårt globala servicenätverk som omfattar ca 100 länder
  • Välbeprövad, toppmodern utrustning
  • Allt ansvar samlat på en och samma plats och interna resurser för fullständig systemintegration
  • Tillämpning av högt ställda krav i fråga om kvalitet, arbetsmiljö och miljö
  • Lösningar optimerade för hög prestanda, effektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet samt låga livscykelkostnader
  • IEC 61850-kompatibla styr-, skydds- och kommunikationssystem som möjliggör lokal och fjärrbaserad styrning och övervakning
  • Fjärrbaserad styrning och övervakning

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Tillämpningar

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden