Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Service för elkraftsanläggningar

En elkraftsanläggning med korrekt underhåll kan bekymmersfritt vara i drift i 40 år eller mer.

De olika komponenterna i anläggningen åldras olika. En del kräver mer underhåll och är mer betydelsefulla för anläggningens drift- och personsäkerhet och livslängd. Genom att som första steg göra en analys av anläggningen kan underhållet planeras.

Analysen omfattar komponenter av alla typer, fabrikat och generationer samt byggnader och mark.

Resultatet ger dig möjlighet att planera underhållet och besluta var du ska lägga dina resurser både när det gäller nyinvesteringar och service med fokus på de komponenter som medför störst risk.

Stationsanalysen kan genomföras under givna tidsintervall i ett serviceavtal med ABB.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relatede erbjudanden