Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Smarta elnät och lösningar för städer

Det snabbt ökande behovet av elektricitet i dagens moderna städer kräver lösningar där elkraftsanläggningar med höga spänningsnivåer placeras nära den plats där förbrukningen sker.

Att bygga elkraftsanläggningar i stadskärnor eller bygga ut befintliga anläggningar är idag en utmaning på grund av utrymmesbegränsningar, låg acceptans bland de boende samt olika miljö- och bullerbestämmelser.

ABB:s inomhus- och underjordplacerade elkraftsanläggningar är kompakta lösningar utformade för att smälta in i omgivningen och nästan osynliga för allmänheten. Våra omfattande erfarenheter och innovativa tekniker utgör grunden för våra kundanpassade lösningar som integrerar alla relevanta aspekter – från säkerhet och utseende till utrymmesekonomi. Våra IEC 61850-kompatibla automationssystem för elkraftsanläggningar möjliggör lokal och fjärrbaserad styrning och övervakning av alla energitillgångar samt företagsövergripande dataintegration vilket resulterar i en effektiv styrning av elsystemen, d.v.s. smarta elnät.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Mer information

Relaterade erbjudanden