Dynacomp

Dynacomp คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ เหมือนกับ Capacitor Bank แต่มีอุปกรณ์ที่ใช้ตัดต่อกับทำงานเป็น
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยเหมาะกับระบบไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เครื่องเชื่อม เป็นต้น

 

  • คุณสมบัติเด่น
    • ตัดต่อการทำงานโดยใช้วงจร Thyristor ซึ่งเร็วกว่าตัดต่อโดย Magnetic contactor
    • ลดกระแสกระชากที่เกิดขึ้น เมื่อสั่งคาแพซิเตอร์ทำงาน   
    • สามารถสั่งการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด
Tel. 02-665-1000, แผนกขาย Capacitors & Filters

www.abb.co.th

Select region / language