LV Capacitor CLMD

คาแพซิเตอร์ (Capacitor) คือ อุปกรณ์ที่ติดเข้าไปในระบบไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 • คุณสมบัติเด่น
  • เป็นคาแพซิเตอร์แบบแห้ง (Dry type) ป้องกันการลุกลามไฟได้ดี
  • มีอุปกรณ์ป้องกันทั้งภายใน และภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน               
  • ออกแบบและผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน   


 • ประโยชน์ของการติดตั้งคาแพซิเตอร์
  • ช่วยปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) เพื่อเลี่ยงค่าปรับจาก Utility                 
  • ช่วยลดภาระการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ช่วยยกระดับแรงดันตกในระบบ รวมทั้งลดการสูญเสียต่างๆ ในสาย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด
Tel. 02-665-1000, แผนกขาย Capacitors & Filters 
www.abb.co.th

Select region / language