Synchronous Reluctance Motor (SynRM)

พลังขับเคลื่อน นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงาน ที่สูง สม่ำเสมอ และยั่งยืน

มอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้งานในอตุสาหกรรม มักมีส่วนประกอบของแม่เหล็กถาวรที่มาจากแร่ ที่มีธาตุโลหะหายาก (REEs) เช่น นิโอดีเมียม และดิสโปรเซียม ซึ่งแร่เหล่านี้มีราคาผกผัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด แต่ในตอนนี้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ควบคุม ความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable-Speed Drive หรือ VSD) จึงได้เกิดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ต้องใช้ REEs หนึ่งในนั้นคือมอเตอร์ ประเภท Synchronous Reluctance Motor (SynRM) ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่ประสิทธิภาพ การทำงานสูง ทำงานสม่ำเสมอเชื่อถือได้ และง่ายต่อการบำรุงรักษา อีกชนิดคือ Ferrite -assisted Synchronous Reluctance Motor (SynRM2) ซึ่งประหยัดพลังงานกว่า และมีแรงมากกว่า SynRM

SynRM สำหรับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
เป็นที่รู้กันดีว่า SynRM ทำงานด้วยหลักการขั้นสูง แต่เมื่อไม่นานมานี้เองที่เพิ่งจะมีการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จึงทำให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรไฟฟ้าได้อย่าเต็มที่สำหรับ SynRM นั้น ได้ออกแบบโรเตอร์ให้เกิดแรงต้านกระแส สนามแม่เหล็ก (Magnetic Reluctance) น้อยที่สุด ไปในแนวเดียว และมีค่าสูงสุดในแนวตั้งฉาก โรเตอร์หมุนด้วยความถี่ เดียวกับสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ (ในมอเตอร์แบบ PM) SynRM ของเอบีบี ได้เปิดตัวที่ Hanover Fair เมื่อปี 2011 (และได้รับรางวัล Automation Award ที่ SPS Fair ในเยอรมนีในปีเดียวกัน โดยเป็น RynRM ที่ออกแบบมาเเพื่อการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์(Variable Speed Operation) SynRM ทำงานได้ดีกว่ามอเตอร์ IM แบบดั้งเดิม โดยได้รับการ ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงหรือมีความหนาแน่นของ กำลังสูงกว่าแต่ใช้พื้นที่น้อยกว่า และมีการทำงานเสม่ำเสมอเชื่อใจได้ เมื่อไม่มีแม่เหล็กหรือกรงครอบ การสร้างโรเตอร์ก็ทำได้ง่ายกว่า มอเตอร์ IM หรือ PM 

มอเตอร์ SynRM2
สิ่งที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ SynRM คือ มอเตอร์ SynRM2 ซึ่ง เปิดตัวในปี 2014 โดยใช้มอเตอร์ขนาด 15 kW กับเพลากลางตาม มาตรฐาน IEC ซึ่งมีความสูง 160 มม. (รุ่น SH160) เอบีบีได้นำออก แสดงที่ Hanover Fair เพื่อเป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีตามมาตรฐาน IE5 เป็นครั้งแรก ซึ่งแม้ในขณะนั้นยังไม่ได้รับการทดสอบโดยมาตรฐาน IEC 60034-30-1 แต่ได้ตั้งเป้าว่าจะสามารถลดการสญูเสียพลังงานได้ มากกว่า IE4 ถึง 20% (การลดการสูญเสียในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่อง ปกติระหว่างมาตรฐาน IE ระดับต่างๆ)
ลักษณะเด่นของมอเตอร์ชนิดนี้ คือ ใช้แม่เหล็กที่ทำจากเฟอร์ไรต์ (Fe2O3)ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายและหาได้ง่ายกว่า REEs ทำให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 

Select region / language