Totally Enclosed Fan Cooled

ข้อมูลทางเทคนิค มอเตอร์แรงดันสูงแบบระบายความร้อนด้วยครีบรุ่นใหม่

 
      จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 100 ปี ในการผลิตมอเตอร์ของเอบีบี มอเตอร์แรงดันสูงที่มีระบบการระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิด TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) รุ่นใหม่นี้เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามทางด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ ของเอบีบี โดยที่มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยครีบรุ่นใหม่ (NXR) นี้ ได้รับการวิจัย และพัฒนา โดยมีพื้นฐานมาจากมอเตอร์แรงดันสูงแบบระบายความร้อนด้วยครีบ รุ่น HXR ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนถึงปัจจุบัน มอเตอร์รุ่น NXR ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มี กำลังงานสูง ง่ายในการเลือกรุ่นมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม รวมถึงการออกแบบและปรับแต่ง พื้นฐาน (โดยวิศวกรฝ่ายขายที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางโรงงาน) สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบที่มี การจ่ายไฟโดยตรง (DOL) และแบบที่มีการควบคุมด้วยชุดปรับความเร็วรอบ (VSD)
Select region / language