การลงทุนด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยของอาหาร สำหรับระบบที่มีการชำระล้าง (Wash Down)

ผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังว่าจะได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ผ่านการแปรรูปที่ ถูกหลักอนามัย การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึง อย่างที่สุด ระบบชำระล้าง คือ อาวุธหลักสำหรับการทำตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยเฉพาะในโรงงาน ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แต่การชำระล้างส่งผลต่ออุปกรณ์ในโรงงาน เพราะต้องใช้น้ำร้อนแรงดันสูง ซึ่งจะทำลายสารที่เคลือบผิววัสดุ ไม่มีสีชนิดใดที่จะทนแรงดัน 1,000 psi ได้เป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ ABB จึงได้ให้ความสำคัญด้านการออกแบบ 3 ข้อ ที่มีความสำคัญต่อการสร้างอุปกรณ์ ที่มีความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่ การออกแบบวัสดุและโครงสร้างของอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สำหรับเครื่องจักร และการซีล (Sealing) ที่ปลายสายการผลิต ควรมีการชำระล้างไม่มากนักแต่พื้นที่ส่วนที่เป็นกระบวนการแปรรูปในโรงงานผลิตอาหาร จะต้องมีการชำระล้าง อย่างละเอียดทุกซอกมุม โดยลักษณะของการชําระล้าง จะขึ้อยู่กับอาหารที่นําไปแปรรูป หากเป็นเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก จําเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อ ส่วนโรงงานผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และเบเกอรี่อาจต้องมีขั้นตอนในการกําจัดคราบเหนียว จึงต้องมี กระบวนการทําความสะอาดเป็นพิเศษ
Select region / language