İş sağlığı ve güvenliği politikası

Tüm saha ve tesislerde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve iş ortamına özgü fakat çalışma dışında da ortaya çıkabilen kazalar ve sağlığa zararlı etkileri önlemek amacıyla bunlara yol açan sebepleri olabildiğince azaltmak için gereken adımları atmak.


Politikamızı destekleyen ve ABB'de izlediğimiz iş sağlığı ve güvenliği kültürünü içine alan sekiz "beklenti":1. Liderlik ve hesap verebilirlik - açıkça tanımlanmış sorumluluklar, kaynaklar ve yöneticiler için hesap verebilirlik.


2. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetilmesi - proje, servis veya üretim sürecinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartların karşılanması minimum zorunluluktur.


3. Bütün yöneticilerin, çalışanların, iş güvenliği danışmanlarının ve yüklenicilerin, sorumluluklarını bilecekleri ve ve bu sorumluluklarını yerine getirecek eğitim ve deneyime sahip olmalarını sağlayacak yeterlilik ortaya koymak.

4. Yüklenici ve iş ortaklarının iş güvenliğini, ABB'nin iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini yerine getiren yüklenici ve tedarikçileri tercih ederek sağlamak.


5. İş sağlığı ve güvenliğinin değişimin yönetilmesi sürecinin ayrılmaz bir arçası olmasını sağlamak.


6. Kriz ve acil durum yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak.


7. Kaza analizinin yerinde yapılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlamak. 


8. İş sağlığı ve güvenliği performansının yöneticiler tarafından bir raporlama sürecinin desteği ile gözden geçirilmesi.
Select region / language