Zarządzanie infrastrukturą centrum przetwarzania danych za pomocą rozwiązania Decathlon®

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Ochrona obciążeń mechanicznych

Oprogramowanie Decathlon® oferuje narzędzia do zarządzania elastyczną siecią zasilania, chłodzeniem i systemami IT w jednym środowisku operacyjnym zapewniającym maksymalną niezawodność, efektywność energetyczną i optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów centrum przetwarzania danych. Dzięki oprogramowaniu Decathlon profesjonaliści zajmujący się centrami przetwarzania danych — wykwalifikowani zarówno w dziedzinie informatyki, jak i instalacji przemysłowych — uzyskują wgląd, wsparcie dla podejmowania decyzji i technologie sterowania potrzebne do maksymalizacji wydajności i optymalizacji działania całego centrum przetwarzania danych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i ryzyka. Najnowsza wersja oprogramowania Decathlon to jedyny system DCIM w branży, który ściśle integruje się z rozwiązaniami innych firm, zapewniając maksymalna elastyczność w celu spełnienia najwyższych poziomów obsługi centrum przetwarzania danych zarówno działającego w całości na infrastrukturze fizycznej, jak i w chmurze.
Decathlon stanowi skalowalne, modułowe rozwiązanie, które dostosowuje się do poziomu operacyjnego centrum przetwarzania danych. Jego otwarta platforma umożliwia ponowne wykorzystanie punktowych rozwiązań infrastrukturalnych, co upraszcza migrację. Powyższy schemat ilustruje główne funkcje i moduły aplikacji, które oferuje system Decathlon w celu zapewnienia optymalnej wydajności zasobów centrum przetwarzania danych — w tym systemów mechanicznych, elektrycznych i informatycznych.

 

Wybierz implementację systemu Decathlon właściwą dla siebie. Można na przykład monitorować i zarządzać systemami zasilaczy UPS i akumulatorów na miejscu lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury Decathlon.

Do dostępnych funkcji należą:

  • Ostrzeżenia SMS/e-mail
  • Bezpieczne połączenia GSM lub VPN tylko w kierunku wyjściowym
  • Automatyczna diagnostyka
  • Eskalacja reakcji na alarmy i obsługę wywołań na miejscu
  • Całodobowe wsparcie eksperta w dziedzinie systemów UPS
Loading documents

Tematy powiązane

Select region / language