Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vindkraft

Statkraft väljer ABB:s synkronkompensatorer

För att uppnå sina mål på noll koldioxidutsläpp

ABB är experter på vindkraft, har installerat mer utrustning i vindkraftverk än någon annan leverantör och är teknikledande inom lösningar för att ansluta vindkraft till elnätet.

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020, med 1,4 GW i installerad effekt. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar 27,5 TWh. Detta enligt statistik från Energimyndigheten.

Vi kan hjälpa dig med allt från planering av vindkraftsparker till anslutning, övervakning samt service och underhåll av befintliga vindkraftsanläggningar. 

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information