Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vindkraft

ABB tar hem ett av de största kontrakten någonsin för vindkraft

Ansluter världens största havsbaserade vindkraftspark till brittiskt elnät

En av världens största havsbaserade vindkraftsparker

Det danska Kriegers Flak

ABB är experter på vindkraft, har installerat mer utrustning i vindkraftverk än någon annan leverantör och är teknikledande inom lösningar för att ansluta vindkraft till elnätet.


Vi kan hjälpa dig med allt från planering av vindkraftsparker till anslutning, övervakning samt service och underhåll av befintliga vindkraftsanläggningar. 

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer om vindkraft