Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Planering för vindkraftsparker

Vindparksutvecklare förlitar sig på att ABB levererar pålitliga och effektiva produkter och system. Innan man gör valet av teknik måste ett koncept för lösningen tas fram.

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB:s konsulter tillhandahåller tjänster för planering, förstudier och annan analys vid utformningen av anläggningen. ABB:s kompetens inom vind och kraftnät bidrar till att förbättra effektiviteten och maximera produktionsförmågan.

Förutom att realisera den fulla kapaciteten i vindkraftsanläggningen, tillhandahåller ABB en övergripande strategi som säkerställer integration i elnätet och efterlevnad av ”grid code”. Vår långa erfarenhet av elnät och deras specifikationer - inklusive lämplig reaktiv effekthantering, systempåverkan och den maximala effekten i elnätet - påskyndar godkännanden, testning och slutligt genomförande av anläggningen. ABB:s konsultverksamhet hjälper dig även med optimering av tillförlitlighet / tillgänglighet med kostnad / riskanalyser.

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss