Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Styrning av vindkraften

Att hantera energi har aldrig varit så komplext som idag, och dess komplexitet kommer att öka i framtiden allt eftersom en mer diversifierad portfölj av energi blir tillgänglig.

ABB:s övervakningsteknik och kommunikationssystem ger ett realtidsperspektiv på alla systemnivåer, från enhet till ställverksfack till station och driftcentral. Vårt omfattande utbud av programvarulösningar ger mervärde för alla som hanterar vindkraft; operatörer, analytiker, planerare och servicepersonal.

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss