Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Varför vindkraft?

Vindkraft är en av de snabbast växande källorna till elkraft och är Sveriges tredje största elproduktionskälla.

Under 2017 producerade vindkraften 17,6 TWh motsvarande 11% av Sveriges totala elproduktion. Vindkraften slog därmed produktionsrekord under 2017 jämfört med 15,5 TWh under 2016. (Källa: http://standupforwind.se/Fakta+om+vindkraft/)

Anledningen är enkel: Vinden är en förnybar energikälla som i produktionsfasen inte ger upphov till några växthusgaser och andra utsläpp. "Bränslet" är gratis och i stort sett oändligt. Eftersom tekniken har gått framåt, har kostnaden för installerad vindkraftskapacitet fortsatt att minska.

ABB är ledande inom vindkraftsindustrin och tillhandahåller komponenter till turbintillverkare samt allt som behövs för att ansluta vindkraftparker till elnätet. ABB har levererat komponenter såsom generatorer, ställverk och lågspänningsprodukter till mer än 40 000 vindkraftverk över hela världen. ABB har också levererat tiotusentals transformatorer och hundratals transformatorstationer till vindkraftverk. ABB levererar även robotfärgsystem som används vid tillverkning av vindturbinblad.

Varhelst vindprojekt byggs, gör ABB: s globala närvaro det möjligt att anpassa sin stora erfarenhet, oavsett om det är i ett majsfält i Iowa eller en havsbaserad vindkraftspark i Nordsjön.

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss