ABB Ability™ - förmågan att skapa den digitala framtiden

Med ABB Ability™ ger vi dig tillgång till hela vår digitala förmåga. Vi erbjuder produkter, system, lösningar, tjänster och en plattform som gör att du vet mer, kan göra mer och kan göra det bättre.

Genom vår kunskap och våra tjänster kan du utnyttja möjligheterna med Industrial Internet of Things. Du får tillgång till en större mängd data från installationer och system. Data som du kan omvandla till direkta åtgärder, vilket ökar din lönsamhet.

ABB Ability handlar om att utnyttja den digitala kraften för att driva på utvecklingen tillsammans dig som kund.

Veta mer

Du får tillgång till industriella data via sensorer, enheter och mjukvara. Det gör att du vet mer om din verksamhet i realtid.

Göra mer

Du kan övervaka, styra och hantera dina enheter, processer och operationer på plats eller på distans.

Göra bättre

Med hjälp av verktyg, insikter och analyser kan du simulera, förutse och optimera.

Tillsammans

Du arbetar tillsammans med våra experter och ingenjörer över hela världen för att utveckla din verksamhet.

 

Med ABB Ability får du rätt verktyg och support för att optimera prestanda, produktivitet, effektivitet och säkerhet genom hela din anläggnings livscykel.

Planera

Revision & rådgivning
Design & teknik
Utbildning
Simulering

Bygg

Utvärdering
Installation
Testning
Driftsättning

Drift

Övervakning
Kontroll
Hantering
Optimering

Underhåll

Analys
Diagnostik
Förutsägande underhåll
Förebyggande underhåll

Vår drivkraft har alltid varit att föra tekniken framåt. Idag ligger vi i framkant inom alla de sektorer som vi har specialiserat oss på. Det betyder också att vi var tidigt ute med det digitala. I över 40 år har vi byggt in programvara och gjort våra enheter och system uppkopplingsbara. Idag innehåller 55 procent av de produkter vi säljer programvara eller digitala funktioner.

Vi har under lång tid samlat på oss kunskap och insikter inom över 20 olika branscher. Det gör att vi känner din vardag, att vi kan tekniken och förstår de affärsmässiga skälen bakom varje beslut. Denna kunskap för vi över i våra egna lösningar, så att vi kan hantera dina utmaningar på det mest effektiva sättet.

Digitala lösningar är ingen nyhet för oss. Vi har sedan länge integrerat digitala komponenter i våra kunders styrsystem. Några exempel på det här är sensorer, programvara, digitala nätverk och IIoT. Med ABB Ability drar du nytta av våra samlade kunskaper och vi visar hur våra digitala lösningar kan integreras och tillämpas hos dig som kund.

Digitaliseringen handlar inte bara om att läsa av och analysera data. Det viktigaste är vad du gör med all information och kunskap för att förbättra din verksamhet. Här skiljer sig ABB från många andra genom vår förmåga att agera, leverera kompletta lösningar och hela system.

Att skapa hela system är vårt sätt att utnyttja nya möjligheter för att minska driftstopp, sänka energi- och bränsleförbrukning, minska underhållsinsatserna, öka resurseffektiviteten, höja prestanda och förbättra produktiviteten genom ökad drifttid, hastighet och avkastning.

Eftersom vi har ett starkt fokus på industrin, blir du kanske förvånad när du hör att vi är världsledande när det handlar om att samla in och använda data via vår installerade bas av digitalt anslutna/uppkopplade enheter.

Ledande installerad bas:
  • 70 miljoner digitalt aktiverade enheter
  • 70.000 digitala styrsystem
  • 6.000 programvarulösningar på företagsnivå

Det är denna expertis och den installerade basen som skapar grunden som ABB Ability är byggd på..

ABB Ability är en integrerad industriell internetplattform och molninfrastruktur. Den är baserad på all vår kunskap inom teknik, industrier och digitalisering. Plattformen ger din verksamhet möjlighet att utnyttja styrkan i industriella data. Du kan på ett säkert sätt integrera och utveckla data, inklusive mer omfattande industriella data och använda större datamängder. Du får också analyser och insikter som hjälper dig att förbättra både prestanda och produktivitet.

ABB Ability Technology Platform

Tillsammans med vår partner Microsoft kan vi hjälpa dig med den digitala omvandlingen inom många olika kundsegment såsom robotar, marina applikationer, hamnar, elfordon och förnybar energi. Genom att ha Microsoft Azure som integrerad anslutningsplattform får du som ABB-kund tillgång till en molnstruktur i storföretagsklass. Vårt samarbete ger dig digitala lösningar som förbättrar din produktivitet genom ökad drifttid, hastighet och avkastning..

Ett strategiskt samarbete har startats som kombinerar ABB:s ledande digitala erbjudande, ABB Ability, med IBM Watson kognitiva förmåga inom Internet of Things som öppnar nya värden för kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur. Kunderna kommer att kunna dra nytta av ABB:s djupa kunskaper och omfattande portfölj av digitala lösningar i kombination med IBM:s kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning samt olika branschvertikaler. De första två gemensamma branschlösningarna som drivs av ABB Ability och Watson kommer att ge kognitiv insikt i realtid på fabriksgolv och i smarta elnät.

 

ABB Ability är utformad för att fungera i olika industrier. Tack vare lång branscherfarenhet och kundinsikter kan vi finjustera de digitala behoven för varje bransch. 

Här nedanför får du veta mer om branscherna där vi använder ABB Ability.