Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerat, kompakt ställverk SafePlus Air

Kompakt gasisolerat ställverk för mellanspänning (GIS) för sekundärdistribution, 12 kV, 630 A.

SafePlus Air är ett kompakt ställverkssystem med metallhölje för distributionstillämpningar upp till 12 kV. SafePlus Air-serien bygger på torrluftsteknik som isoleringsmedium. Torrluftsisolering har en global uppvärmningspotential (GWP) på noll.

Ställverkskonstruktionen bygger på den befintliga SafePlus-serien och innebär flera fördelar för slutanvändarna, bland annat samma användargränssnitt, golvyta, reservdelar och funktion. Ställverket har en unik flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera helt modulär uppbyggnad och olika konfigurationer.

SafePlus Air är ett helt kapslat system med en tank i rostfritt stål som innehåller alla spänningsförande delar och kopplingsfunktioner. En tät ståltank med konstanta atmosfäriska förhållanden betyder hög driftsäkerhet och personsäkerhet och ett praktiskt taget underhållsfritt system.

Produktprogram

 • Märkspänning: 12 kV
 • Märkström: 630 A
 • Kortslutningsström: 20 kA i 3 sek

Viktiga fördelar

 • Torrluftsisolering med global uppvärmningspotential (GWP) på noll.
 • Äkta GIS-design: Skyddas från omgivningsförhållanden genom ett tätat gasutrymme
 • Enkelt att byta: Samma kompakta mått som den beprövade SafePlus med SF6-isolering
 • Klart för smarta elnät: Tillgängligt med sensorteknik och digitala kommunikationsalternativ
 • Hög personsäkerhet med invändig ljusbågsskyddad konstruktion
 • Stor flexibilitet: tillgängligt som kompakt, halvmodulärt eller helt modulärt ställverk

Viktiga funktioner

 • Inget SF6 på insidan: Torrluftsisolering är ett ekoeffektivt alternativ för nätverk upp till 12 kV
 • Kompakt design med liten golvyta och låg fysisk vikt.
 • Oberoende av omgivningsförhållandena
 • Underhållsfri lösning
 • Ljusbågsdräpare. Inga gaser frigörs vid ljusbågsfel
 • Genomföring med kombisensor som tillval: Inbyggd mätning av ström och spänning

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden