Jyväskylän uusi jättisairaala turvaa ABB:n älykkääseen sähkö- ja automaatioteknologiaan

Rakenteilla olevan Keski-Suomen Sairaala Novan sähköverkko vastaa laajuudeltaan suomalaisen pikkukaupungin verkkoa. Toimintavaatimukset ovat kuitenkin täysin toista luokkaa. ABB:n älykäs sähköautomaatiokokonaisuus vie uuden sairaalan sähköverkon valvonnan ja hallinnan kokonaan uudelle tasolle.

Sairaala Nova havainnekuva © Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy
Sairaala Nova havainnekuva © Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen on kovaa vauhtia nousemassa uusi Keski-Suomen Sairaala Nova. Sairaalasta tulee pinta-alaltaan noin 120 000 neliön kompleksi, jonka sähköjärjestelmän toimivuudesta, ja näin osaltaan myös potilasturvallisuudesta, huolehtii ABB.

”Vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle ovat sairaalaympäristössä tietysti aivan omaa luokkaansa, koska meidän täytyy varmistaa potilasturvallisuus kaikissa tilanteissa”, vahvistaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) käyttöpäällikkö Kyösti Koskela.

ABB toimittaa uuteen sairaalaan älykkään sähköautomaatiojärjestelmäkokonaisuuden, joka koostuu sähköverkon MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestelmästä sekä energianmittaus- ja raportointijärjestelmästä. Toimitus on monin tavoin erityinen.

Hallinta helpottuu, vianpaikannus nopeutuu

Uusi järjestelmä helpottaa sairaalan käyttöhenkilöstön arkea ja nostaa sairaalaverkon hallinnan uudelle tasolle.

”Tilanne tulee uudessa sairaalassa paranemaan monella tavalla. Nykyisessä kaikkea joudutaan ohjaamaan käsin, eikä meillä ole ajantasaista kokonaiskuvaa sairaalan verkon tilasta”, kuvailee Koskela.

”MicroSCADA Pro -järjestelmän avulla näemme yhdeltä näytöltä koko sairaalaverkon tilanteen. Näkymä ulottuu varavoimajärjestelmän ohjaukseen asti, mikä nopeuttaa oleellisesti vian paikannusta ja muuta häiriön selvittelyä”, hän kiittelee.

Verkonvalvontaa entistä syvemmältä

Sairaala Novassa MicroSCADA Pro viedäänkin tavallista keskijännitetasoa huomattavasti syvemmälle verkkoon, pienjännitetasolle asti. ABB:n myyntipäällikkö Lasse Autio näkee, että sähköverkon valvontaa ja ohjausta tullaan entistä enemmän viemään yhä lähemmäs kulutuspisteitä.

”Sairaala Novassa kaikki 400 V:n pienjänniteverkon keskeiset komponentit tuodaan MicroSCADA Pro-järjestelmän piiriin. Tämä on selkeästi nähtävissä oleva trendi erityisesti kriittisissä kohteissa, joissa halutaan varmistaa, että sähkönjakelu on aina käytettävissä”, Autio sanoo.

Kehittyneet väylätekniikat, IEC 61850 -standardin mukainen digitaalinen ohjausprotokolla, tekevät mahdolliseksi sen, että sähköverkon älykkäät laitteet liitetään tietoverkon kautta järjestelmään, joka kerää ja tallentaa datan edelleen hyödynnettäväksi.

Jyväskylän sairaala hyödyntää sähköverkossaan myös ABB:n älykkäitä pienjännitekatkaisijoita. ABB on tuonut ensimmäisenä IEC 61850 -standardin ohjausprotokollan integroituna pienjännitekatkaisijaan Emax2-sarjan katkaisijoissa. Näin saadaan kaikki väylän ominaisuudet käyttöön myös pienjännitekatkaisijoihin. Aikaisemmin IEC 61850 on ollut pienjännitepuolella saatavilla vain sovittimen kautta, jolloin osa väylän ominaisuuksista (mm. GOOSE-pikaviestit) jäävät hyödyntämättä. Hannoverin messuilla ensiesiteltyyn Tmax XT -sarjaan tullaan saamaan samat ominaisuudet myös kompaktikatkaisijoihin. Tmax-kompaktikatkaisijoista tiedot kerätään MODBUS-väylän kautta SCADA-järjestelmään.

Toimituksessa on poikkeuksellista myös se, että MicroSCADA Pro -järjestelmän verkon kylkeen on integroitu lukuisia muita jakeluverkon laitteita. Esimerkiksi energianmittaukselle ei ole tarvinnut hankkia erillistä järjestelmää. Energiamittausjärjestelmässä mitataan koko sähköverkon tilanne niin keskijännite- kuin pienjänniteverkon osalta. 400 V:n jakelussa haetaan energiatiedot ilmakatkaisijoilta ja sen lisäksi erillisiltä energiamittareilta jakelukeskuksista. Sähkönmittauksen lisäksi mitataan myös sairaalan LVI-kulutukset, kuten veden- ja lämmönkulutukset sekä sairaalakaasut. MicroSCADA Pro -ratkaisussa on mukana vahva paikallinen kyberturvallisuusosaaminen koko sen elinkaaren ajan.

Järjestelmään liitetään myös historiatietoa tallentava MicroSCADA Pro Historian, jonka avulla dataa voidaan analysoida jälkikäteen.

Synergiaetuja

MicroSCADA Pro toi myös synergiaetuja, koska paikallisella verkkoyhtiöllä on käytössään sama verkonhallintajärjestelmä. KSSHP on Jyväskylän Energian sähköverkossa suurin asiakas. Kaupungin ja sairaalan verkkojen välille rakennetaan toimitusvarmuuden vuoksi kolme eri syöttösuuntaa. Koska molemmilla osapuolilla on käytössään sama järjestelmä, myös verkkoyhtiöllä on omasta valvomostaan näkymä sairaalan verkkoon.

Erityisesti poikkeustilanteissa on paljon hyötyä siitä, että kummallakin osapuolella on käytössään MicroSCADA Pro.

”Jyväskylän Energia voi reaaliajassa nähdä, mikä tilanne meidän verkossamme on sen pääkomponenttien osalta ja näin auttaa korjaamaan vikatilanteita entistä tehokkaammin. Samoin verkkoyhtiö pysyy ajan tasalla, jos vaihdamme syystä tai toisesta sähkön syöttösuuntaa”, Koskela selvittää.

Keski-Suomen Sairaala Nova luovutetaan asiakkaalle kesällä 2020 ja otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

MicroSCADA Pro
MicroSCADA Pro on Suomen ABB:llä Vaasassa kehitetty ja edelleen kehitettävä sähköverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Suomessa ja globaalisti MicroSCADA Pro on käytössä mm. sähköverkkoyhtiöissä, teollisuudessa, sairaaloissa, tietokonekeskuksissa, rataverkoissa, lentokentillä ja monissa muissa kohteissa. Maailmanlaajuisesti toimituksia on yli 14 000.

MicroSCADA Pro on Suomessa käytössä jo Oulun yliopistollisessa sairaalassa sekä Helsingin Meilahden sairaala-alueen kriittisessä sähkönjakeluverkossa.

Keski-Suomen Sairaala Novan älykäs sähköautomaatiojärjestelmä
ABB toimittaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille Jyväskylän uuteen keskussairaalaan laajan älykkään sähköautomaatiojärjestelmän. Se koostuu sähköverkon MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestelmästä sekä energianmittaus- ja raportointijärjestelmästä. Järjestelmän piiriin tulee mittava määrä laitteita:

  • Lähes 500 sähkömittaria
  • Noin 400 sähkönlaadun seurantalaitetta
  • Noin 50 ilmakatkaisijaa ja 400 kompaktikatkaisijaa
  • 30 keskijänniteverkon suojarelettä
  • Lisäksi UPS-laitteita, varavoimakoneita, muuntajien ja vikavirran valvontalaitteita sekä muita sähköverkon älykkäitä laitteita.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp