Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nya tider ger nya sätt att mötas. På den här sidan ges en överblick över de digitala webbinarium, seminarier och event som finns tillgängliga från ABB i Sverige i dagsläget.


Mer


Så hanterar vi dina personuppgifter

ABB AB samlar in och behandlar personuppgifterna som du anger i anmälningsformuläret för respektive kurs och webinar för att kunna hantera din anmälan. Vi följer vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid vår behandling av personuppgifter. Syftet med vår behandling är att utvärdera din upplevelse efter genomfört evenemang. Vi kommer att radera dina personuppgifter efter genomfört och utvärderat evenemang. Personuppgiftsansvarig är ABB AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi samlar in om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på privacy@abb.com. Du når även vårt dataskyddsombud på privacy@abb.com. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt evenemang.