Актуализация на стратегията: Оформяне на лидер с фокус върху дигиталните отрасли

Обявени са глобално софтуерно партньорство с Dassault Systèmes и целите за четирите водещи бизнес направления на Новата АББ

- Новата АББ: фокус, опростяване, лидерство

- Фокусирано портфолио: Продажбата на “Енергийни мрежи” на Hitachi е в ход

- Опростена структура: Нов оперативен модел “ABB-OS™” за засилен фокус върху клиента, гъвкавост и рентабилност; близо 500 милиона щатски долара годишни спестявания

- Четири нови водещи бизнес направления, номер 1 или 2 в съответните си пазари, влизащи в сила от 1 април 2019 г. с нови средносрочни целеви коридори на маржа на оперативната печалба EBITA от:

 • Електроснабдяване и електрообзавеждане: 15-19%
 • Индустриална автоматизация: 12-16%
 • Задвижване: 14-18%
 • Роботика & Автоматизация и дискретни процеси: 13-17%

- Потвърдени средносрочни групови цели:

 • 3-6% ръст на приходите на годишна сравнима база
 • Марж на оперативната печалба EBITA от 13-16%
 • Възвращаемост на използвания капитал (ROCE - Return on Capital Employed) от 15-20%
 • Конвертиране на парични средства в брой към нетен доход от приблизително 100%
 • Ръст на основната печалба на акция над ръста на приходите

- АББ и Dassault Systèmes влизат в глобално партньорство за дигиталните отрасли

На 17 декември 2018 година АББ обяви фундаментални действия за фокусиране, опростяване и лидерство в дигиталните отрасли, с цел осигуряване на повишена стойност за клиентите и възвращаемост за акционерите. Тези действия са: фокусиране на портфолиото върху дигиталните отрасли чрез продажбата на дивизия “Енергийни мрежи”, опростяване на бизнес модела чрез преустановяване на наследената матрична структура, както и оформянето на четири водещи бизнес направления, съобразени с моделите на клиентско поведение.

На днешната актуализация на стратегията за медиите и инвеститорите АББ представя информация и “пътна карта” за бъдещето на своите четири нови бизнес направления, тяхното лидерство и предложение за осигуряване на стойност за клиентите за дигиталните отрасли. Като част от всичко това, АББ публикува целевите коридори за маржа на печалбата на бизнес направленията.

АББ обявява ново глобално софтуерно партньорство с Dassault Systèmes, едно уникално предложение за повишена стойност “от край до край”, в комбинация с нейното водещо портфолио от дигитални решения ABB Ability™, за да подкрепя планирането, развитието и работата на клиентите от промишлеността.

“Новата АББ ще бъде иновативен технологичен лидер в дигиталните отрасли, развиващ дейност в привлекателни пазари с уникално предлагане на иновативни решения в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането, автоматизацията, роботизацията и дигитализацията. Оформяме четири предприемачески бизнес направления с фокус върху клиента, всяко от които вече е глобален играч номер 1 или 2 в съответните си пазари днес. С нашето портфолио от дигитални решения ABB Ability™ ние ще продължим да стимулираме печеливш растеж, същевременно управлявайки трансформацията на нашата АББ към една по-пъргава, балансирана и фокусирана върху клиента група от компании. Партньорството с Dassault Systèmes ще засили още повече нашите позиции като лидер в дигиталните отрасли и ще предостави на нашите клиенти портфейл “от край до край” от усъвършенствани отворени дигитални решения, засилващи тяхната конкурентоспособност и иновационни модели”, сподели главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер.

“Тази пътека ще ни постави на добри позиции за в бъдеще и ще повиши съществено стойността за всички заинтересовани лица. Бих искал да благодаря на нашите служители по цял свят за тяхната изключителна ангажираност, демонстрирана през този период на промени, когато очакваме с нетърпение следващата глава в гордата история на тази компания, продължаваща над 130 години”, добави Шписхофер.

Тимо Ихамуотила, главен финансов директор на АББ: “Нашият силен подобрен брой натрупани поръчки към края на годината ни дава увереност за новата ни организация. Очакваме солидно генериране на оперативни парични средства от новата АББ, което ще ни позиционира добре за да продължим да инвестираме в научно-изследователска и развойна дейност и продажби по дисциплиниран начин. В същото време ще продължим безкомпромисно да търсим потенциални възможности за подобряване на ефективността, за да намалим разходната си база. Очакваме да реализираме 500 милиона щатски долара нетни икономии на разходи от нашата програма за опростяване в средносрочен план.”

Новата АББ: по-нисък риск, по-малко нестабилност, повече растеж

Новата АББ ще разполага с общо 29 млрд. щатски долара приходи и около 110 000 служители. Всяко от нейните четири предприемачески бизнес направления с фокус върху клиента е глобален играч номер 1 или 2 в съответни си пазари, повлиявайки бъдещия начин на това как осигуряваме захранване, как произвеждаме, работим, живеем и се движим.  Адресируемият пазар на АББ се очаква да нараства с 3,5-4% на година, добавяйки 140 млрд. щатски долара, за да достигне 550 млрд. щатски долара до 2025 г. Двигател на това търсене ще бъде нарастващото влияние на електрическата мобилност, центровете за данни и роботиката.

Важен момент в трансформацията: Глобалното партньорство с Dassault Systèmes

В продължение на своя доказан опит с партньорства в дигиталната сфера - с компании като Microsoft, HPE и IBM, АББ днес обяви широкообхватно глобално партньорство с Dassault Systèmes, за да предложи на клиентите в дигиталните отрасли едно уникално порфолио от софтуерни решения, вариращи от управление на жизнения цикъл на продуктите до решения за здравето на активите. Двете компании ще предоставят на клиентите всеобхватен портфейл от усъвършенствани отворени дигитални решения, повишавайки конкурентоспособността на промишлените компании, същевременно увеличавайки гъвкавостта, скоростта и производителността на жизнените цикли на техните продукти, производство и дейност.

Партньорството ще съчетае предимствата на дигиталните решения от ABB AbilityTM и платформата 3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes', и ще гради бъдещите си успехи върху солидната инсталирана база мощности, задълбочения експертен опит в областта и глобалния достъп до клиенти на двете компании. АББ вече внедри платформата 3DEXPERIENCE, за да моделира и симулира нейните решения преди да ги достави на своите клиенти. С това партньорство АББ ще разработи и предостави на клиентите усъвършенствани “дигитални близнаци”, осигурявайки възможност на клиентите да управляват продуктовите решения на АББ и тяхната работа с подобрена цялостна ефективност, гъвкавост и устойчивост.

Чрез поетапен подход компаниите ще се фокусират върху интелигентните заводи и роботиката, автоматизацията на преработвателните промишлености, както и решения за електрификация на малки сгради. Първите съвместни продуктови решения ще бъдат представени на предстоящото търговско изложение Hannover Messe в Германия, което ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г.

Официално лансирано преди две години, ABB Ability™ представлява водещото в световен мащаб портфолио от дигитални решения в Индустрия 4.0 - от устройство, през периферия до облак. Около 45% от новите поръчки на АББ се генерират от дигитални решения, докато обемите в канала за поръчки за ABB Ability™ са се повишили с над 20% от октомври 2018 г. насам.

Платформата на ABB Ability™ управлява инфраструктура на отворена архитектура и облак, която позволява на клиентите да използват друг софтуер от партньори, доставчици и разработчици. АББ предлага приблизително 180 дигитални решения, които дават възможност на предприятията да повишават производителността, ефективността и безопасността си с по-ниски разходи.

Опростяване на бизнес модела и структурата

През първото тримесечие на 2019 г. АББ се подготвя за новата бизнес структура и нова оперативна система – “ABB-OS™” – която ще бъде внедрена поетапно до средата на 2020 г. АББ ще преустанови наследената матрична структура, като по този начин ще овласти своите четири водещи бизнес направления да служат на клиентите още по-добре, същевременно изостряйки още повече отговорностите и повишавайки ефективността.

Новата организация на АББ ще предостави на всяко бизнес направление цялостна предприемаческа собственост върху работа, функции, научно-изследователска и развойна дейност, както и територии. Бизнес направленията ще бъдат единственият интерфейс към клиентите, максимизирайки близостта до тях и скоростта на реагиране. Корпоративният център ще бъде допълнително рационализиран, а съществуващите структури по държави и региони, в това число ролите в регионални Изпълнителни комитети, ще бъдат преустановени след приключване на сделката с “Енергийни мрежи”. Съществуващите ресурси на ниво държава ще подсилят новите бизнес направления.

АББ очаква общо около 500 млн. щатски долара годишен темп на намаляване на разходите в цялата група от компании, с прогнозен целеви темп за 2019 г. от 150-200 милиона щатски долара и пълния прогнозен темп през 2021 г. Идентифицирани са ясни действия за реализиране на тези 500 милиона щатски долара, като около 400 млн. щатски долара ще бъдат реализирани от бизнес направленията, например чрез по-малко отчети за приходите и разходите и слоеве на управление, както и оптимизиране на производствения отпечатък на АББ. Приблизително 200 млн. щатски долара икономии се планират да дойдат от Груповите функции и по-стройния корпоративен център.

Четири нови водещи бизнес направления

Четирите нови бизнес направления са: “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, “Индустриална автоматизация”, “Задвижване” и “Роботика § Автоматизация и дискретни процеси”. АББ ще се отчита според новата бизнес структура от 1 април 2019 г.

“Електроснабдяване и електрообзавеждане” - пишем бъдещето на безопасната, интелигентна и устойчива електрификация

- Финансова година 2018 ~ 13 млрд. щатски долара приходи

- Финансова година 2018 ~13% марж на оперативната печалба EBITA

- Средносрочен целеви коридор на маржа на оперативната печалба EBITA 15-19%

- 160 млрд. щатски долара адресируем пазар, прогнозиран да расте с 3% годишно

- Ръст на приходите над пазарния и значителен потенциал за растеж на маржа

Бизнес направлението Електроснабдяване и електрообзавеждане е глобалният номер 2 в областта, предоставящ едно от най-големите и всеобхватни портфолиа с пълна гама продукти - от източник до електрически контакт. Бизнес направлението реализира ясни предимства за клиентите, в това число скорост и непрекъснато време на експлоатация, допринасяйки за значително изплащане на инвестиициите.

То предоставя пълен портфейл от иновативни продукти, дигитални решения и услуги с около 1,7 милиона продукти, експедирани всеки ден. Продуктите варират от критично важни енергийни и сградни продукти до зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. Бизнес направлението разполага с 55 000 служители и ще бъде ръководено от Тарак Мехта.

Бизнес направлението очаква да реализира ръст над пазарния чрез комбинация от географски растеж в САЩ и Китай, фокус върху сегменти с по-висок растеж като центровете за данни, интелигентни сгради и услуги за електрическата мобилност, заедно с предимства от портфолиото с модулни, мащабируеми, предварително конфигурирани решения. Подобрението в маржа ще бъде реализирано чрез ливъридж на обема, фокус върху сегменти с по-висок марж, оборота от GEIS и оперативни подобрения.

Миналата година АББ успешно лансира в САЩ своята зарядна станция за електрически превозни средства Terra HP 350kW, която презарежда едно превозно средство с пробег от 200 километра само за осем минути.

“Има добри възможности пред “Електроснабдяване и електрообзавеждане” във времена, когато градското население нараства и светът върви напред към създаването на бъдеще с по-ниски емисии на въглерод. Разширяваме своята дейност в бързо дигитализиращи се пазари, предлагайки модулни, мащабируеми, предварително конфигурирани решения с продукти и услуги от ABB Ability™, за да гарантираме на нашите клиенти, че ще реализират по-безопасни, по-интелигентни и устойчиви операции”, сподели Тарак Мехта, президент на бизнес направление “Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

“Индустриална автоматизация” - пишем бъдещето на безопасната и интелигентна работа

- Финансова година 2018 ~ 6.5 млрд. щатски долара приходи

- Финансова година 2018 ~14% марж на оперативната печалба EBITA

- Средносрочен целеви коридор на маржа на оперативната печалба EBITA 12-16%

- 90 млрд. щатски долара адресируем пазар, прогнозиран да расте с 3% годишно

- Ръст над пазарния и добра рентабилност на маржа с ниски капиталови изисквания

Новосформираното бизнес направление “Индустриална автоматизация”, без B&R, е глобалният номер 2 и се фокусира върху това да пише бъдещето на безопасните и интелигентни работни операции. “Индустриална автоматизация” ще посрещне нуждите на клиентите с уникално портфолио от интегрирани решения, базирани на водещите технологии на направлението, в това число неговите системи за разпределен контрол Номер 1, задълбочения експертен опит в областта, най-голямата инсталирана база мощности с над 35 милиона свързани устройства и широг глобален отпечатък.

Направлението се фокусира върху предоставянето на интегрирани автоматизационни решения в областта на процеси, електричество и задвижване, измерване и анализи, както и продуктови решения за морския сектор и турбокомпресорите за клиенти в нефтено-газовата промишленост, химическата промишленост, комуналния сектор, минната индустрия и минералите, хартиено-целулозната промишленост и морския и пристанищен сектор. Бизнес направлението разполага с 21 000 служители и ще бъде ръководено от Питър Тервиш.

Бизнес направлението очаква да реализира ръст над пазарния чрез специфични за бранша диференцирани автоматизационни решения в областта на процеси, електричество и задвижване, които са продължение на водещите системи за разпределен контрол на направлението и всеобхватното портфолио на АББ, както и специално разработени инициативи за растеж за ключови вертикали. То очаква да ускори приходите от продуктовите решения от ABB Ability™ и новите бизнес модели на обслужване, използвайки предимствата на своята уникална инсталирана база и ненадминат отпечатък в услугите, за да подпомага клиентите по време на жизнения цикъл на техните активи.

“Благодарение на нашите задълбочени познания в бранша и експертен опит в автоматизацията, ние разбираме нуждите на нашите клиенти и им даваме възможност да се развиват чрез по-безопасни, по-продуктивни и енергийно ефективни операции. Освен това, с нашето портфолио от интегрирани автоматизационни решения, комбинирано с предлаганите от ABB Ability™ дигитални приложения, услуги по жизнения цикъл и изкуствен интелект, ние движим еволюцията към по-автономни операции”, заяви Питър Тервиш, президент на бизнес направление “Индустриална автоматизация”.

“Задвижване” - пишем бъдещето на интелигентното задвижване

- Финансова година 2018 ~ 6.5 млрд. щатски долара приходи

- Финансова година 2018 ~16% марж на оперативната печалба EBITA

- Средносрочен целеви коридор на маржа на оперативната печалба EBITA 14-18%

- 80 млрд. щатски долара адресируем пазар, прогнозиран да расте с 3% годишно

- Ръст над пазарния и продължителна силна рентабилност

Новосъздаденото бизнес направление “Задвижване” на АББ е глобалният номер 1 в отраслите за задвижване и се очаква да извлече предимствата на преминаването на света към електричеството. “Задвижване” ще гради бъдещия си успех върху своето иновативно технологично лидерство, експертен опит в областта и глобалния си мащаб и покритие. Днес вече една трета от световното електричество се преобразува от електрическите двигатели в задвижване, стимулирано от нарастващото население, урбанизация и дигитализация. АББ очаква броя на електрическите двигатели да се удвои до 2040 г., което е еквивалентът на енергията, консумирана годишно от цял Китай.

“Задвижване” предоставя на клиентите всеобхватна гама от енергийно ефективни, надеждни и безопасни електрически двигатели, генератори, задвижвания и услуги. Продуктовото решение ABB Ability™ Digital Powertrain на направлението полага стандартите за дигитализация в отраслите за задвижване. Бизнес направлението разполага с 20 000 служители и ще бъде ръководено от Мортен Виерод, който ще стане и член на Изпълнителния комитет от 1 април 2019 г.

Бизнес направлението очаква да реализира ръст над пазарния, като ще гради бъдещите си успехи върху своите водещи пазарни позиции в областта на двигателите и задвижванията. То ще се развива чрез специални географски инициативи, специфичното за сегмента портфолио и с помощта на услуги от ABB Ability™, за да реализира бъдещето на интелигентното задвижване. Способността на “Задвижване” да поддържа и подобрява своя марж на оперативната печалба EBITA, на фона на разходно-инфлационен и ценови натиск, ще дойде от способността на направлението да мащабира ползи, както и от ABB Ability™ и иновациите на направлението заедно с опростената му работна система.

“Във времена, когато светът става все “по-електрически”, “Задвижване” има отлични изгледи за бъдещ растеж. Ще осигурим дори още повече стойност за нашите клиенти и партньори с базирано на ABB Ability™ предлагане и услуги”, заяви Мортен Виерод, президент на бизнес направление “Задвижване”.

“Роботика & Автоматизация и дискретни процеси” - пишем бъдещето на гъвкавото производство и интелигентните машини

- Финансова година 2018 ~ 3,6 млрд. щатски долара приходи

- Финансова година 2018 ~15% марж на оперативната печалба EBITA

- Средносрочен целеви коридор на маржа на оперативната печалба EBITA 13-17%

- 80 млрд. щатски долара адресируем пазар, прогнозиран да расте с 6% годишно

- Силен потенциал за нарастване на маржа

Бизнес направление “Роботика & Автоматизация и дискретни процеси” ще комбинира направлението за автоматизация на машини и производство на АББ (основно B&R) с усъвършенстваната платформа за роботика на Групата. То ще бъде уникално позиционирано да прихване възможностите, свързани с “Фабриката на бъдещето”, пишейки бъдещето на гъвкавото производство и интелигентните машини.

Направлението предоставя уникален продуктов порфтейл за гъвкава автоматизация, комбиниращ управление, задвижване, роботика, софтуер и услуги - предоставяйки интегрирани решения от ниво машина до ниво завод. Бизнес направлението, което вече е номер две в световен мащаб и номер едно по ръст, разполага с 11 000 служители и ще бъде ръководено от Сами Атия.

Бизнес направлението очаква да реализира ръст над пазарния благодарение на портфолиото и географското разрастване, стимулирайки синергии от уникално портфолио и разширяването в производствената автоматизация, включително още по-голяма роля за ABB Ability™, изкуствения интелект и партнирането с Dassault Systèmes. Ползите за маржа ще дойдат от продължителен растеж, предимства от мащаба и инициативи по ефективността, като ще продължава финансирането на инвестициите в бъдещия растеж.

“Комбинирайки бизнес направлението на B&R за автоматизация на машини и производство с нашите усъвършенствани решения в Роботиката, ние реализираме едно ненадминато, всеобхватно портфолио, което да помогне на нашите клиенти да създадат гъвкавата Фабрика на бъдещето”, сподели Сами Атия, Президент на бизнес направление “Роботика § Автоматизация и дискретни процеси”. “Нашето уникално продуктово портфолио, задълбочен експертен опит и високо усъвършенствани инженерни и симулационни инструменти, в това число  ABB Ability™, ни дават възможността да помагаме на клиентите си да подобряват качеството и да повишават производителността и производствената гъвкавост, същевременно максимизирайки времето на непрекъсната експлоатация - всичко това в едно продуктово решение с по-бързо време на достигане до пазара.”

Създаване на стойност в новата АББ

АББ ще демонстрира подобрено търговско качество на работата, засилено изложение на по-бързо разрастващи се пазари, с по-голямо ударение върху решенията с висока добавена стойност, с по-малко риск и нестабилност в големите поръчки, и повече регулярни периодични приходи чрез дигитални решения, софтуер и услуги.

Инвестиционното предложение на АББ е отразено в новата средносрочна целева рамка за Групата:

- 3-6% ръст на приходите на годишна база

- Марж на оперативната печалба EBITA от 13-16%

- Възвращаемост на използвания капитал (ROCE - Return on Capital Employed) от 15-20%

- Конвертиране на парични средства в брой към нетен доход от приблизително 100%

- Ръст на основната печалба на акция над ръста на приходите

Приоритетите на АББ за устойчиво разпределение на капитала са непроменени:

- Финансиране на органичен растеж в научно-изследователската и развойна дейност и дигиталната сфера

- Нарастващ устойчив дивидент

- Придобивания, създаващи стойност

- Връщане на допълнителни парични средства към акционерите

Продажбата на 80.1% дялово участие в “Енергийни мрежи” на Hitachi за стойност на предприятието от 11 млрд. щатски долара върви по план. След приключване на сделката през първата половина на 2020 г., АББ възнамерява да възвърне 100% от нетните парични постъпления от 7,6 - 7,8 млрд. щатски долара на акционерите по експедитивен и ефективен начин, както и да изпълнява политика на нарастващ устойчив дивидент. АББ възнамерява да поддържа нивото на дивидент на акция след приключването на сделката и цели да поддържа своя “single A” кредитен рейтинг в дългосрочен план.

Повече информация

Съобщението за медиите относно актуализация на стратегията и документите с финансова информация са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news както и на начална страница “Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция днес с начален час 09:00 Централно Европейско време (CET) (08:00 BST, 03:00 EST). Достъп до събитието ще има чрез уебкаст на адрес https://new.abb.com/media/media-event---strategy-update-2019.

АББ ще бъде домакин на конференция за анализатори и инвеститори с начало днес в 12 ч. Централно Европейско време (11:00 ч. GMT, 6:00 ч. Източно лятно време). Събитието ще представлява уебкаст за около 90 минути, покриващ резултатите от четвъртото тримесечие и за цялата 2018 година, както и презентацията на актуализацията на стратегията. Достъп до уебкаста и свързаните с него материали ще има от 11:00 ч. Централно европейско време на адрес: https://new.abb.com/investorrelations/strategy/strategy-update-2019

Запис ще бъде наличен като уебкаст след края на конферентния разговор.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители. www.abb.com

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „възнамерява”, “стреми се да” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 28 февруари 2019 г.

Улрих Шписхофер, главен изпълнителен директор

 • Endnotes

  1. Резултатът на “Електроснабдяване и електрообзавеждане” е коригиран да включва GEIS годишна база, базирано на приноса на втората половина на 2018 г.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp