АББ захранва международен космодрум

АББ захранва международен космодрум

Комутационната разпределителна уредба UniSec на АББ защитава захранването към съществена инфраструктура на космодрума във Френска Гвиана.

АББ осигурява надеждно захранване в Гвианския Космически център (GSC), главният космодрум на Франция и Европейската космическа агенция, намиращ се на северозапад от главния град Куру

Все по-големи изисквания се поставят към модерните сгради и инфраструктурни съоръжения, както и към тяхното електроразпределение. Широк обхват от сгради в Гвианския космически център - например съоръженията за монтаж на космически ракети и сателити, както и за съхранението на космическите ракетни горива, изискват надеждно разпределение на енергията.

Ето защо Френският национален център за космически изследвания Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) е избрал да надстрои своите настоящи инсталации с комутационната разпределителна уредба средно напрежение UniSec на АББ, за да гарантира непрекъснато захранване. В АББ CNES намира надеждния бизнес партньор, успял да отговори на предизвикателството, стоящо пред Френския национален център за космически изследвания, за осигуряването на интелигентен дизайн и гъвкави решения за електроразпределение.

“Технологиите на АББ осигуряват възможност за безопасно, сигурно и надеждно електрозахранване. Комутационните разпределителни уредби средно напрежение са критично звено във веригата на стойността на разпределението, и са неразделна част от гарантирането на наличността и надеждността на енергията”, сподели Алесандро Палин, Управител “Решения за разпределение” за АББ в рамките на бизнес направлението “Електроснабдяване и електрообзавеждане”. “Доказаните технологии на АББ защитават енергийното разпределение по цял свят от много години насам и ние се радваме, че нашите продуктови решения бяха избрани вече в подкрепа и на космическите изследвания.”

Стандартите и разпоредбите полагат основите за планирането на електрозахранването, но въпреки това, при избора на оборудване ключовите съображения на CNES били гарантирането на най-високи нива на безопасност и оптимизирана обща стойност на собствеността, в съчетание с посрещането на всички изисквания за ефективност и технически такива.

С UniSec безопасността е гарантирана чрез изпълнение на изискванията, заложени в класификацията на вътрешни дъги на стандарта IEC 62271, както и с вградени механични блокировки в комутационната разпределителна уредба. Комутационната разпределителна уредба разполага с изваждаем прекъсвач за видимо разделяне, а ниските оперативни разходи се постигат благодарение на лесното за поддръжка оборудване. Освен това, наличното пространство е оптимизирано благодарение на модулния дизайн на КРУ, като той може лесно да бъде мащабиран за адаптиране към бъдещо разширяване.

За защита, управление, измерване и наблюдение на мрежата, в КРУ са инсталирани защитните релета Relion® на АББ. Бързата комуникация разчита на хоризонтална технология, базирана на GOOSE. GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events - генерични обектно-ориентирани подстанционни събития) е част от стандарта за автоматизация на енергийните системи IEC 61850.

Като предпазна мярка, по време на изстрелване на космическа ракета целият обект на GSC е захранван от генератори, а не от нормалното захранване. В уредбата, за изпълнение на автоматичното превключване (АВР) между мрежата и генератора, се използва шкаф с разединител с двойно прекъсване.  

През 2017 година, след оценка на наличните възможности, CNES избира комутационната разпределителна уредба UniSec като най-подходящото техническо решение. В резултат на успешното изпълнение на проекта и подкрепата от страна на АББ във всяка стъпка по пътя, през 2018 г. бе направена допълнителна поръчка.

Въпреки географското си местоположение на северноатлантическия бряг на Южна Америка, Френска Гвиана е чуждестранен отдел и регион на Франция, и като такъв е също и част от Европейския съюз.

GSC е основната европейска платформа за изстрелване на космически ракети за ракетните семейства Ariane и Vega. От 2017 година Куру се причислява към космодрумите с най-висок процент успешни излитания - както последователни, така и в общ план.

Комутационната уредба UniSec
Комутационната уредба UniSec

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер с обширно портфолио за дигиталните индустрии. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес е лидер в дигиталните технологии с четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp