АББ излиза от бизнеса със соларни инвертори

АББ и италианската компания FIMER S.p.A обявиха днес, че са подписали споразумение FIMER да придобие бизнеса за соларни инвертори на АББ. Сделката ще подсили бъдещите перспективи на бизнеса за соларни инвертори и ще даде възможност на АББ да фокусира своето портфолио върху други развиващи се пазари.

Бизнесът на АББ със соларни инвертори разполага с приблизително 800 служители в над 30 държави, с производствени и R&D бази в Италия, Индия и Финландия. То включва бизнеса от Power-One, който бе придобит от дивизия “Автоматизация и дискретни процеси” на АББ през 2013 г. Бизнесът предлага всеобхватно портфолио от продукти, системи и услуги за различни видове соларни инвертори. Понастоящем то е част от бизнес направлението “Електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ и има приходи от приблизително 290 млн. щатски долара през 2018 г.

И двете компании ще осигурят плавен преход за клиентите и служителите си. FIMER ще изпълни всички съществуващи гаранции, а АББ ще компенсира FIMER за това, че поема бизнес направлението и задълженията ѝ.

В резултат на това АББ очаква да поеме неоперативни разноски след данъчно облагане от приблизително 430 млн. щатски долара през второто тримесечие на 2019 г., което ще се отрази по съответния начин на резултатите от първото полугодие на 2019 г. Около 75% от тези разноски представляват изходящи парични потоци, които АББ ще изплати на FIMER от датата на сключване на сделката до 2025 г. Освен това, АББ очаква до 40 млн. щатски долара разходи, свързани с отделянето на бизнес направлението, с начало през втората половина на 2019 г.

След приключване на сделката АББ очаква маржът на оперативната печалба EBITA за бизнес направление “Електроснабдяване и електрообзавеждане” да бъде положително повлиян от малко над 50 базисни пункта, подкрепяйки напредъка на бизнес направлението към неговия целеви коридор на маржа от 15-19%.

Финализирането се очаква през първото тримесечие на 2020 г. и ще бъде предмет на определени условия, включително финализиране на отделянето на предприятието и предварителните консултации с представителни органи на служителите.

Тарак Мехта, президент на бизнес направление “Електроснабдяване и електрификация”: “Продажбата е в съответствие с нашата стратегия за непрекъснато систематично управление на портфолиото с цел засилване на конкурентоспособността, фокусиране върху качеството на приходите и сегменти с по-висок растеж. Соларната област е утвърден и ключов фокус за FIMER, поради което ние ги считаме за много добър нов собственик за бизнес направлението на АББ за соларни инвертори. Съчетанието от продукти под шапката на FIMER ще подпомогне бъдещия ръст на продажбите. С помощта на нашето интелигентно портфолио от продукти ниско и средно напрежение, АББ ще продължи да интегрира соларната енергия в редица интелигентни решения, в това число интелигентни сгради, съхранение на енергията и зареждане на електрически превозни средства.”

Филипо Карзанига, главен изпълнителен директор на FIMER: “Радваме се да обявим тази следваща стъпка в нашето развитие, тъй като фокусът на FIMER върху соларния бизнес ще се засили значително от това интегриране. Нашият ангажимент да влияем положително на енергийния пазар ще бъде реализиран чрез разработването на нови продуктови платформи и иновативни дигитални технологии. Ние ще продължим отличната работа, свършена от АББ в последните години, комбинирайки ценни ресурси, знания и експертен опит в Италия и цял свят. С едно по-силно портфолио, ние сме още по-добре позиционирани да оформим бъдещето на тази нарастващо стратегическа бизнес дейност.”

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер с обширно портфолио за дигиталните индустрии. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес е лидер в дигиталните технологии с четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.com

FIMER Основана през 1942 г. и активно действаща в областта на инверторните технологии от 1983 г. насам, компанията FIMER е осмият по големина производител на соларни инвертори в света. Основната дейност на компанията се състои в производството на инвертори за фотоволтаични електроцентрали, заваръчни и зарядни станции за електрически превозни средства в нейния оперативен и интегриран завод във Вимеркате, Италия. FIMER е изградила своето конкурентно предимство на база на непрекъснати иновации и високо качество, както по отношение на продукти, така и на обслужване на клиенти. www.fimer.com

Това представлява информация, която АББ е длъжна да оповести публично съгласно Регламента на ЕС относно пазарната злоупотреба. Информацията е подадена за публикуване чрез агенцията на лицата за контакт, посочени по-долу, в 7 ч. Централноевропейско лятно време, на 9 юли 2019 г.

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите съдържа прогнозни изявления, свързани с продажбата на бизнес направлението на АББ за соларни инвертори. Подобни прогнозни изявления могат да бъдат идентифицирани от думи като “планира”, “възнамерява”, “очаква” и други подобни термини. Тези прогнозни изявления са базирани на настоящите очаквания и включват присъщи рискове и несигурни елементи, в това число фактори, които биха могли да забавят, отклонят или променят което и да е от тях, и биха могли да накарат действителните резултати да се различават съществено от настоящите очаквания. Никое прогнозно изявление не може да бъде гарантирано. Наред с други рискове, не може да се гарантира, че продажбата ще бъде завършена или че ако бъде завършена, финализирането ще бъде в рамките на очаквания период от време или че очакваните ползи от продажбата ще бъдат реализирани. Прогнозните твърдения в съобщението за медиите трябва да бъдат оценени заедно с многото несигурни елементи, които оказват влияние върху дейността на АББ, и по-конкретно онези, идентифицирани в дискусията по предупредителни фактори в Годишния отчет по Формуляр 20-F на АББ за годината, завършваща на 31 декември 2018 г. АББ не поема никакво задължение да актуализира публично което и да е прогнозно изявление, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или друго.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp