АББ и Ericsson проправят пътя за дигиталната трансформация на промишлеността

АББ и Ericsson, заедно със Swisscom, демонстрират за първи път колко лесно и ефективно могат да бъдат управлявани роботите от големи разстояния с помощта на възможностите за комуникация в реално време на 5G.

Сами Атия, президент на бизнес направление Роботика & Дискретна автоматизация на АББ, и Бьорхе Екхолм, изпълнителен директор на Ericsson
Сами Атия, президент на бизнес направление Роботика & Дискретна автоматизация на АББ, и Бьорхе Екхолм, изпълнителен директор на Ericsson

По време на Световния икономически форум 2020, световните лидери станаха свидетели на комуникация без забавяне, осигурена от 5G. В Конгресния център в Давос, Швейцария, колаборативен робот YuMi® на АББ издълба съобщение в пясък, което бе репликирано по същото време от втори робот YuMi®, намиращ се на 1.5 км разстояние.

Едновременното действие стана възможно чрез 5G мрежата на Swisscom, оборудвана с технологии в реално време на Ericsson и наблюдавана на видео екрани в двете локации. Въз основа на многогодишно техническо сътрудничество, АББ и Ericsson са разработили фундаменталните технологии, необходими за свързване на машини чрез 5G мобилна мрежа.

“АББ ще продължи да стимулира дигиталната трансформация на промишлените отрасли, като инвестира в разработването на иновативни решения и продукти. Нашето партньорство с Ericsson и Swisscom ни помага да обхванем целия потенциал на 5G за индустриалното производство”, заяви Петер Восер, изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите на АББ. Сами Атия, президент на бизнес направление “Роботика & Дискретна автоматизация” на АББ, сподели: “Безжичните 5G технологии правят по-лесно свързването на роботи с облачни и автоматизационни системи в производствата, като по този начин осигуряват по-бърз достъп до повече данни и по-добро вземане на решения на база на получена практическа информация, която ще подпомогне подобряването на ефективността и надеждността в целия производствен цикъл.  Заменяйки традиционните жични постановки с 5G мобилни мрежи, ние можем значително да повишим гъвкавостта в производството.”

“Базираните на 5G технологията партньорства в областта на бизнеса, на държавно и обществено ниво са ключът към развиването на дигиталната икономика. С приемането и задействането на подобни партньорства могат да бъдат реализирани нови дигитални възможности, които да са от полза за глобалната и националните икономики, както и за предприятия от всякакъв мащаб”, сподели Бьорхе Екхолм, президент и изпълнителен директор на Ericsson.

Урс Шапи, изпълнителен директор на Swisscom, сподели: “Съвместната демонстрация използва нашата онлайн 5G мрежа в Давос, за да предложи поглед върху способностите и най-различните възможности на 5G за производството и роботиката. Сега е моментът да преминем към 5G.”

С тази технология компаниите проправят път за най-висока степен на гъвкавост за машините в производствените цехове. С помощта на 5G мрежите, разполагането и експлоатацията на големи паркове от автономни машини и роботи ще се превърне в реалност.

Значително предимство на 5G в индустриалните среди е фактът, че вместо оперативен подход на единично управление, мулти машините могат да бъдат управлявани чрез един централен ресурс, намалявайки разходите за управление и поддръжка на OT и IT системи в глобален мащаб.

АББ непрекъснато работи в посока към подобряване на автономните индустрии във всички сегменти. Например, за първи път в света АББ направи възможно дистанционното управление на ферибот около пристанището на Хелзинки в края на 2018 г. 5G е универсална технология, която ще подпомогне стимулирането на дигиталната трансформация на индустриалните отрасли, повишавайки производителността, ефективността и качеството в производството по цял свят.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.com

Ericsson осигурява възможност на доставчиците на комуникационни услуги да обхванат цялата стойност на свързаността. Портфолиото на компанията обхваща мрежи, дигитални и управляеми услуги и нововъзникващ бизнес, и е предназначено да помага на своите клиенти да преминават към дигитализация, да повишават ефективността си и да намират нови потоци на доходи. Инвестициите на Ericsson в иновациите са предоставили предимствата на мобилните връзки на милиарди хора по цял свят. Акциите на Ericsson се котират на борсите Nasdaq Стокхолм и Nasdaq Ню Йорк. www.ericsson.com

Swisscom, водещата телекомуникационна компания на Швейцария и една от нейните водещи ИТ компании, е с централа в Итиген, в близост до столицата Берн. Извън Швейцария Swisscom има присъствие на италианския пазар чрез Fastweb. Swisscom е една от най-устойчивите и иновативни компании на Швейцария.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp