АББ завърши продажбата на „Енергийни мрежи“ на Hitachi

  •  Съвместното предприятие Hitachi ABB Power Grids започна дейност
  •  Портфолиото на АББ се фокусира върху индустриални клиенти
  •  Нетните парични постъпления ще бъдат върнати на акционерите, според плана

Днес АББ достигна значителен етап в преобразуването на компанията към децентрализирана глобална технологична компания, като приключи продажбата на 80,1% от бизнеса „Енергийни мрежи“ на Hitachi, както беше планирано.

Продажбата позволява на АББ да се съсредоточи върху ключовите пазарни тенденции и нуждите на клиентите си, като електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта и индустрията, автоматизирано производство, дигитални решения и все по-устойчива производителност.

„Днешното съобщение е важен повратен момент в историята на АББ. След като обявихме намерението си да продадем „енергийни мрежи“ на Hitachi, АББ постигна значителен напредък, превръщайки се в по-ориентирана към клиента и по-опростена организация. Вярваме, че Hitachi е най-добрият собственик на „Енергийни мрежи“ за следващия им етап на развитие, надграждайки се върху солидната основа, постигната при предишното ръководство на АББ “, заяви Петер Восер, председател на Борда на директорите на АББ. „АББ запазва ангажимента си да използва нетните парични постъпления от сделката за програма за обратно изкупуване на акции. Нашата цел е да изпълним това по ефикасен и отговорен начин, като вземем предвид преобладаващите обстоятелства.“

В съответствие с програмата за оптимизиране на капиталовата структура на АББ, компанията планира да върне на акционерите нетни парични постъпления в размер на 7,6–7,8 милиарда долара от продажбата на „Енергийни мрежи“. Първоначално АББ възнамерява да стартира програма за обратно изкупуване на акции в размер на 10 процента от емитирания акционерен капитал на компанията, малко след публикуването на финансовите резултати от второто тримесечие на 2020 г. Това представлява около 180 милиона акции, без да се включват обратно изкупените акции.

Програмата за обратно изкупуване на акции ще бъде изпълнена на втора търговска линия на Швейцарската фондова борса SIX и се планира да продължи до годишното Общо събрание на дружеството (ОСА) на 25 март 2021 г. На ОСА АББ възнамерява да поиска одобрение от акционерите за отмяна на акциите, закупени чрез тази програма и да съобщи повече подробности относно текущата програма за оптимизация на капиталовата структура. АББ се стреми да поддържа своя кредитен рейтинг „А“.

„С тази продажба АББ е добре позиционирана към бъдещето със силен фокус върху индустриалните клиенти. Използвайки нашето технологично лидерство и страст към иновациите, сега ще се съсредоточим върху създаването на по-добра стойност за нашите клиенти, служители и акционери. Ние ще постигнем това чрез развиване на децентрализиран бизнес модел, укрепване на нашата култура за управление на ефективността и задвижване на активното управление на портфолиото“, каза Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор на АББ.

АББ е дългосрочен партньор на Hitachi и първоначално ще запази дял от 19,9% в съвместното предприятие, което ще работи като Hitachi ABB Power Grids със седалище в Швейцария. Съвместното предприятие е световен лидер в енергийните системи, с годишни приходи от около 10 милиарда долара и приблизително 36 000 служители, обслужващи клиенти в над 90 страни. Бордът на директорите на съвместното предприятие включва Тимо Ихамуотила, главен финансов директор на АББ, и Франк Дъган, бивш член на Изпълнителния комитет на АББ. Hitachi ABB Power Grids ще се ръководи от Клаудио Факин като изпълнителен директор.

Условията на сделката с Hitachi остават както бяха обявени на 17 декември 2018 г., със стойност на предприятието от 11 милиарда долара за 100 процента от бизнеса. АББ има предварително дефинирана опция да излезе от запазеното 19,9% акционерно участие три години след сключването на сделката.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията нa обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, които се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „цели“,  или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Endnotes

  1. Максимум 10 процента от емитирания акционерен капитал на компанията, включително собствени акции

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp