АББ поема ангажимент да удвои дела на жени на ръководни позиции

АББ поема ангажимент да удвои дела на жени на ръководни позиции

АББ стартира новата си „Глобална стратегия за разнообразие и приобщаване до 2030 г.“, чрез която планира да удвои дела на жените мениджъри в комапнията в свеовен мащаб през следващите десет години. С тази стъпка АББ се стреми да достигне 25% дял на жените на висши ръководни позиции в сравнение с 12,5% в момента.

  • АББ ще удвои дела си на жени на ръководни позиции
  • Делът на жените мениджъри в АББ ще достигне 25 процента по света до 2030 г.

Тази цел е част от по-широката амбиция на АББ да насърчава приобщаването и равенството във всички области на многообразието, включително пол, способности, поколения, етническа принадлежност и ЛГБТИ +. АББ ще предлага на служителите приобщаващи обучения за лидерство и програми за развитие, наставнически програми и учебни интервенции за насърчаване на приобщаваща култура.

„Изграждането и насърчаването на култура на многообразие и приобщаване е ключов приоритет за АББ и представлява основа за иновации и по-добро вземане на решения“, каза Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор на АББ. „Това е не само правилното нещо, което трябва да се направи, но и средство за по-нататъшно подобряване на нашите бизнес резултати, тъй като многообразието става все по-важно както за вътрешните, така и за външните таланти, клиентите и инвеститорите.“

Наскоро АББ стана част от над 50 водещи европейски компании в индустриалния и технологичния сектор, които потвърждават общоевропейския ангажимент за многообразие и приобщаване в контекста на инициативата #EmbraceDifference. Водени от Европейския съвет за промишлеността (ERT), в която членува изпълнителният директор Розенгрен, усилията са предназначени да създадат среда, подходяща за насърчаване на приобщаването и разнообразието на работното място.

Това лято АББ подписа стандартите за поведение за бизнес, борба с дискриминацията срещу лесбийки, гейове, бисексуални, транс и интерсексуални хора, изготвени от Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека. Стандартите на поведение предоставят пет конкретни стъпки, които компаниите могат да предприемат, за да приведат своите политики и практики в съответствие с международните стандарти за човешките права на ЛГБТИ хората. АББ очаква тези стандарти да бъдат спазвани от доставчиците, с които работи, за да създадат реално въздействие в над 100 страни, в които компанията работи.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp