Софтуер на АББ може да помогне на корабите да подобрят ефективността си и да намалят разхода на гориво

Софтуер на АББ може да помогне на корабите да подобрят ефективността си и да намалят разхода на гориво

Информацията за експлоатационните данни на кораба, обработени с изкуствен интелект (ИИ), могат да спестят до 10% гориво и да намалят разходите. Отключването на стойността на усъвършенствания анализ може да повиши времето за работа на кораба и да намали посещенията за основен сервиз до 30%.

Дигиталните технологии, включително ИИ, решения за интегриране на данни и анализ се очаква да трансформират международното корабоплаване през следващите десетилетия, докато собствениците на кораби търсят решения, които им позволяват да повишат оперативната ефективност и устойчивост и да изпълнят изискванията на екологичните разпоредби. Едно постоянно предизвикателство е тенденцията данните да се събират и обработват система по система, вместо да се анализират взаимозависими операции. Наливането на масиви от данни в несвързани „силози“ ограничава възможностите за значим анализ, като скрива потенциални подобрения на ефективността в океан от данни.

ABB Ability ™ Genix Industrial Analytics и AI Suite, вече достъпни за спедиторски компании, разкриват силата на усъвършенстваните анализи и изкуствения интелект, за да допринесат за по-добри решения и значително повишаване на ефективността. АББ изчислява, че по-задълбочената представа за експлоатационните данни на кораба, подсилена от ИИ и анализи, достъпни благодарение на ABB Ability™ Genix, може да доведе до 10% намаляване в консумацията на гориво, както и намаляване на разходите и емисиите. Освен това спестяванията от поддръжка чрез използване на мониторинг, базиран на състоянието и ранно идентифициране на потенциални неизправности, подобряват времето за работа на плавателния съд и намаляват посещенията за основен сервиз на корабите с 30%.

Устойчивият транспорт, включително морските кораби, играе важна роля за въвеждането на нисковъглеродно бъдеще. Тъй като корабоплаването представлява до 3% от общите емисии на парникови газове в света, морската индустрия е под регулаторен натиск да намали наполовина своя въглероден отпечатък до 2050 г.

„Сега АББ предлага на морската индустрия мащабируема платформа, която е достатъчно гъвкава, за да отговори ефективно на днешните нужди и достатъчно здрава, за да подкрепи утрешните амбиции“, каза Джири Джуслин, ръководител на глобалните сервизни дейности на „АББ Морски сектор и пристанища“. „Независимо дали целта е да се спести гориво и да се намалят емисиите, да се оптимизира времето за работа на кораба или да се подобрят финансовите резултати на компанията, всички проекти за дигитализация имат полза от по-обширното наблюдение и измерване. Експлоатацията на цифровия анализ с пълния му потенциал разчита на изчерпателни данни.“

С ABB Ability™ Genix клиентите на нашите морски продукти могат да се абонират за различни анализи при поискване. Това прави решението подходящо както за собствениците на кораби, които правят първите си стъпки в дигитализацията, така и за тези, които вече са добре напреднали в дигитализацията и се стремят да разработят по-цялостен подход към управлението на корабите.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp