АББ призовава за увеличено приемане на високоефективни двигатели и задвижвания за борба с климатичните промени

АББ призовава за увеличено приемане на високоефективни двигатели и задвижвания за борба с климатичните промени

В нов доклад АББ разкрива потенциал за значителни подобрения на енергийната ефективност в индустрията и инфраструктурата, благодарение на най-новите и най-високоефективни двигатели и задвижвания с променлива скорост. АББ призовава правителствата и индустрията да ускорят приемането на технологията за борба с климатичните промени.

Според Международната агенция по енергетика (IEA) индустрията представлява 37% от световното потребление на енергия, а около 30% от глобалната енергия се употребява в сгради.

Макар да са предимно скрити от обществения поглед, електрическите двигатели - и задвижванията с променлива скорост, които оптимизират работата им - са вградени в почти всяка среда. Те задвижват широк спектър от приложения, основни за съвременния ни начин на живот – от индустриални помпи, вентилатори и конвейери за производствени и задвижващи системи за транспортиране, до компресори за електрически уреди и отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите.

През последното десетилетие двигателните и задвижващите технологии отбелязаха изключително бърз напредък, като днешните иновативни дизайни осигуряват забележителна енергийна ефективност. Въпреки това, значителен брой индустриални системи, задвижвани с електрически двигател, които работят днес - около 300 милиона в световен мащаб - са неефективни или потребяват много повече енергия от необходимото, което води до огромно разхищение на енергия.

Независимо изследване изчислява, че ако тези системи бъдат заменени с оптимизирано, високоефективно оборудване, печалбите, които ще бъдат реализирани, могат да намалят глобалното потребление на електроенергия с до 10%. На свой ред това би довело до повече от 40% от намаляването на емисиите на парникови газове, необходими за постигане на целите за климата до 2040 г., установени от Парижкото споразумение.

„Енергийната ефективност на индустрията, повече от всяко друго предизвикателство, има най-големия капацитет за борба с климатичното бедствие. По същество това е невидимото решение на света за проблема с климата.“, каза Мортен Вирод, президент на АББ „Задвижване“. „За АББ, устойчивостта е ключова част от целта на нашата компания, както и от стойността, която създаваме за всички наши заинтересовани страни. Несъмнено най-голямото въздействие, което можем да окажем при намаляването на емисиите на парникови газове, е чрез нашите водещи технологии, които намаляват потреблението на енергия в индустрията, сградите и транспорта.

Вече са предприети значителни стъпки в за увеличаване на употребата на електрически превозни средства и възобновяеми енергийни източници. АББ вярва, че е време да се направи същото за индустриалните технологии, което ще донесе още по-големи ползи за околната среда и глобалната икономика.

„Не можем да подчертаем достатъчно значението на прехода на индустриите и инфраструктурата към тези високо енергийно ефективни задвижвания и двигатели, за да могат те да изиграят ролята си за едно по-устойчиво общество“, продължи Мортен Вирод. „Предвид, че 45% от електроенергията в света се използва за захранване на електрически двигатели в сгради и за индустриални приложения, инвестициите в тяхното подобряване ще донесат големи ползи по отношение на ефективността.

АББ често оценява нетното въздействие на собствените си инсталирани високоефективни двигатели и задвижвания върху глобалната енергийна ефективност. През 2020 г. те позволиха спестяването на 198 тераватчаса електроенергия - повече от половината от годишното потребление на Великобритания. До 2023 г. се предвижда, че двигателите и задвижванията на АББ ще позволят на клиентите в световен мащаб да спестят допълнително 78 тераватчаса електроенергия годишно, почти колкото годишното потребление на Белгия, Финландия или Филипините и повече от общото годишно потребление на Чили.

Регулаторните политики са сред основните стимули на индустриалните инвестиции в енергийна ефективност по света. Докато Европейският съюз тази година ще приложи своя Регламент ЕС 2019/1781, който определя строги нови изисквания за разширяваща се гама от енергийно ефективни двигатели, много държави все още не са предприели мерки.

За да се възползваме от огромните възможности за намаляване на емисиите на парникови газове, предоставени от енергийно ефективни задвижвания и двигатели, АББ твърди, че всички заинтересовани страни играят критична роля:

  • Публичните лица, вземащи решения и правителствените регулатори трябва да стимулират бързото им приемане,
  • Предприятията, градовете и държавите трябва да са наясно както с икономиите на разходи, така и с екологичните предимства и да бъдат готови да направят инвестицията, и
  • Инвеститорите трябва да преразпределят капитала си към компании, по-добре подготвени за справяне с климатичния риск.

„Въпреки че нашата роля в АББ е винаги да предоставяме на нашите клиенти най-ефективните технологии, продукти и услуги и да продължаваме да правим иновации за все по-голяма ефективност, това само по себе си не е достатъчно. Всички заинтересовани страни трябва да работят заедно, за да постигнат цялостна трансформация в начина, по който използваме електричеството. Като действаме и правим иновации заедно, ние можем да поддържаме функционирането на критични услуги, като същевременно пестим енергия и се борим с климатичните промени“, заключава Мортен Вирод.

Докладът на АББ „Постигане на Парижкото споразумение: Жизненоважната роля на високоефективните двигатели и задвижвания за намаляване на потреблението на енергия” може да бъде изтеглен тук.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

АББ „Задвижване“ поддържа света в движение - като същевременно пести енергия всеки ден. Ние правим иновации и разширяваме границите на технологиите, за да осигурим нисковъглеродното бъдеще за клиенти, индустрии и общества. С нашите дигитално задвижвани устройства, двигатели и услуги нашите клиенти и партньори постигат по-добра производителност, безопасност и надеждност. Ние предлагаме комбинация от експертиза и технологии в областта, за да осигурим оптималното решение за задвижване и двигател за широк спектър от приложения във всички индустриални сегменти. Чрез нашето глобално присъствие ние винаги сме близо до обслужване на нашите клиенти. Въз основа на над 130 години натрупан опит в електрическите задвижвания, ние се учим и усъвършенстваме всеки ден.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp