ABB opouští solární byznys

Společnosti ABB a italská firma FIMER dnes oznámily podepsání dohody o prodeji byznysu se solárními invertory. Transakce zlepší předpoklady pro budoucí rozvoj solárního byznysu a umožní firmě ABB soustředit vlastní obchodní portfolio na další perspektivní trhy.

Solární byznys společnosti ABB zaměstnává zhruba 800 zaměstnanců ve více než 30 zemích světa. Většina výroby, výzkumu a vývoje je soustředěna v Itálii, Indii a Finsku. Součástí jsou solární střídače z původní firmy Power-One, kterou převzala divize Pohonů a Robotů ABB v roce 2013. Celé odvětví nabízí pestré portfolio produktů, systémů a služeb pro rozličné typy solárních zařízení. V současnosti je součástí odvětví Elektrotechnických výrobků společnosti ABB a v roce 2018 dosáhlo tržeb v hodnotě přibližně 290 milionů dolarů.

Obě společnosti se dohodly na předání, které neovlivní zaměstnance ani zákazníky. FIMER převezme všechny stávající záruky a ABB bude kompenzovat veškeré náklady související s převzetím byznysu a všech souvisejících závazků.

Společnost FIMER uhradí ABB na základě dohody neprovozní náklady po zdanění ve výši zhruba 430 milionů dolarů, a to za druhé čtvrtletí roku 2019 s dorovnáním průběžné půlroční bilance. Okolo 75 procent z těchto úhrad tvoří finanční výdaje ABB, jež budou uhrazeny k datu ukončení účinnosti smlouvy v roce 2025. ABB dále předpokládá proplacení nákladů spojených s předáním byznysu ve výši 40 milionů do konce roku 2019.

Po uzavření transakce ABB očekává, že provozní marže EBITDA bude mít vliv na divizi Elektrotechnických výrobků o 50 bodů, a hodlá podporovat jeho rozvoj k dosažení výsledného podílu mezi 15-19 procenty. Dokončení transakce je odhadováno k prvnímu čtvrtletí roku 2020 a předpokládá dosažení určitých podmínek, například dokončení přesunu do firmy FIMER a včasné konzultace se orgány zastupujícími zaměstnance.

"Přesun solárního byznysu je v souladu s naší strategií průběžného a systematického řízení portfolia za účelem posílení konkurenceschopnosti, zaměření na kvalitu tržeb a rozvoj ostatních segmentů. Solární byznys je už dostatečně rozvinutý a je klíčovou součástí aktivit firmy FIMER, proto věříme, že je jeho ideálním novým vlastníkem. Kombinace portfolií společnosti FIMER umožní další růst tržeb. Skrze nabídku nízko - a středněnapěťových řešení bude ABB pokračovat s využíváním solární energie do spektra našich chytrých řešení pro chytré budovy, uložišť energie a nabíjení elektrických vozidel," uvádí Tarak Mehta, prezident divize Elektrotechnických výrobků firmy ABB.

"Jsme rádi, že můžeme oznámit tento krok kupředu v oblasti solárního byznysu, zaměření naší firmy bude tato akvizice výrazně pomáhat k dalšímu růstu. Náš závazek pozitivního vlivu na trh s energiemi bude uskutečněn pomocí rozvoje platforem nových produktů a inovativních digitálních technologií. Budeme pokračovat ve skvělé práci, kterou ABB dosud odvedla, s cílem kombinovat drahocenné zdroje, znalosti a odborné kvality v Itálii i na celém světě. S posíleným portfoliem budeme mít lepší pozici, abychom mohli ovlivňovat budoucnost tohoto rostoucího strategického trhu," dodává Filippo Carzaniga, výkonný ředitel společnosti FIMER.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Společnost FIMER byla založena v roce 1942 a technologii konvertorů se věnuje od roku 1983. V současnosti je osmým největším výrobcem konvertorů na světě. Hlavním obchodním artiklem je výroba konvertorů pro fotovoltaické elektrárny, svařovací zařízení a nabíjecí stanice pro elektrická vozidla, které vyrábí ve svém provozním sídle v italském Vimercate. FIMER si vybudovala konkurenční výhodu na trhu díky průběžným inovacím, vysoké kvalitě výrobků i výjimečného zákaznického servisu. www.fimer.com.

Důležité upozornění o budoucích informacích

Tisková zpráva obsahuje informace, související s budoucími oznámeními firmy ABB vztahujícími se k prodeji solárního byznysu. Tato budoucí prohlášení mohou být definována pojmy jako plány, záměry, očekávání a jim podobnými. Podobná prohlášení jsou založena na současných očekáváních a obsahují rizika a nejistoty, včetně faktoru odložení, úpravy či změn, které mohou ovlivnit aktuální výstupy a výsledky. Žádné z uvedených tvrzení nemůže být garantováno. Mezi dalšími riziky uvádíme, že není možno zaručit zdárný průběh obchodní transakce, a i v případě úspěšného dokončení není možné zaručit časový harmonogram nebo očekávané přínosy obchodu. Budoucí oznámení v tiskové zprávě musí být vyhodnocena společně s mnohými nejistotami, které ovlivňují obchody společnosti ABB, zejména ty, které byly identifikovány ve výroční zprávě 20-F za rok 2018. ABB nepřejímá zodpovědnost za mediální výstupy a budoucí oznámení, jež mohou být ovlivněny novými informacemi, budoucími událostmi nebo jinými okolnostmi.

Tuto informaci je povinna firma ABB zveřejnit s ohledem na platnou směrnici EU o možném zneužívání pozice na trhu. Informace byla připravena ke zveřejnění za pomocí agentury 9. července 2019 v 7:00 hodin středoevropského času.


Kontakt pro další informace:

ABBBA Consulting
Jiří Böhm
Telefon: +420 720 976 439

E-mail: jiri.bohm@abbba.cz

ABBBA Consulting
Tomáš Vrána
Telefon: +420 604 134 037

E-mail: tomas.vrana@abbba.cz

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp