ABB dokončilo prodej jednotky Power Grids společnosti Hitachi

  • Společný podnik Hitachi ABB Power Grids zahájil svoji činnost
  • Portfolio ABB se zaměřuje na průmyslové zákazníky
  • Čisté peněžní výnosy z transakce budou vráceny akcionářům dle plánu

ABB dne 1.7.2020 dle plánu dokončilo transakci, v jejímž rámci odprodalo 80,1% podíl v jednotce Power Grids společnosti Hitachi, a dosáhlo tak významného milníku své transformace v decentralizovanou globální technologickou společnost.

Díky této transakci se ABB může zaměřit na klíčové tržní trendy a potřeby zákazníků, jako je automatizace výroby, elektrotechnická řešení pro dopravu a průmysl, digitální řešení a zvyšování udržitelné produktivity.

„Dokončení transakce představuje rozhodující obrat v historii ABB. Od okamžiku, kdy oznámila úmysl odprodat jednotku Power Grids společnosti Hitachi, společnost ABB významně pokročila ve snaze stát se společností s jednodušší strukturou a výrazným zaměřením na zákazníka. Věříme, že společnost Hitachi je pro Power Grids nejlepším vlastníkem, který jí umožní dosáhnout dalšího stupně vývoje s využitím pevných základů, vybudovaných za existence v rámci společnosti ABB,“ uvedl Peter Voser, předseda představenstva ABB. „ABB je nadále připraveno realizovat program zpětného odkupu akcií s využitím čistých peněžních výnosů z transakce. Tento krok hodlá ABB realizovat efektivním a odpovědným způsobem, s přihlédnutím k daným okolnostem.“

V souladu s programem optimalizace struktury kapitálu chce ABB vrátit akcionářům čisté peněžní výnosy z částky 7,6 – 7,8 miliardy USD, získané prodejem jednotky Power Grids. ABB má v úmyslu spustit program zpětného odkupu akcí na 10 procent1 celkového počtu vydaných akcií společnosti, a to krátce po zveřejnění finančních výsledků za druhé čtvrtletí roku 2020. Tento objem představuje 180 miliónů akcií (po odečtení vlastních akcií).

Program zpětného odkupu akcií bude realizován s využitím metody „second trading line“ na hlavní švýcarské burze SIX Swiss Exchange a bude probíhat až do konání valné hromady akcionářů 25. března 2021. Na valné hromadě ABB hodlá požádat akcionáře o souhlas se zrušením nabytí akcií zakoupených v rámci tohoto programu a oznámit další detailní informace o probíhajícím programu optimalizace struktury kapitálu. Cílem ABB je udržet si úvěrový rating „single A”.

„Díky odprodeji je ABB dobře připraveno na budoucnost a schopno naplno se zaměřit na zákazníky z oblasti průmyslu. Využijeme naši pozici technologického lídra i intenzivní zaměření na inovace a budeme usilovat o vytváření vynikající hodnoty pro naše zákazníky, zaměstnance i akcionáře. Pro dosažení tohoto cíle budeme dále rozvíjet náš decentralizovaný obchodní model, posilovat kulturu řízení výkonu i aktivní řízení našeho portfolia,“ uvedl Björn Rosengren, CEO společnosti ABB.

ABB je dlouhodobým partnerem společnosti Hitachi a v počátečních fázích si ponechá 19,9% podíl ve společném podniku nazvaném Hitachi ABB Power Grids se sídlem ve Švýcarsku. Tato nově vzniklá společnost je globálním lídrem v oblasti energetických systémů, s průměrnými ročními výnosy ve výši 10 miliard USD. Ve více než 90 zemích světa pro ni pracuje 36 000 zaměstnanců.

Členy představenstva nové společnosti jsou kromě dalších Timo Ihamuotila, finanční ředitel (CFO) ABB a Frank Duggan, dřívější člen výkonného výboru ABB. Generálním ředitelem nové společnosti Hitachi ABB Power Grids je Claudio Facchin.

Podmínky transakce se společností Hitachi zůstávají v podobě oznámené 17. prosince 2018 s tím, že hodnota 100 procent společnosti byla stanovena na 11 miliard USD a že společnosti ABB bylo uděleno právo na odprodej zbývajícího podílu ve výši 19,9 procent tři roky po uzavření transakce.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 110 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Důležité upozornění týkající se výhledových informací

Tato tisková zpráva obsahuje výhledové informace a prohlášení, které vycházejí z aktuálních očekávání, odhadů a prognóz o faktorech, které mohou ovlivnit naši budoucí výkonnost, včetně ekonomických podmínek regionů a průmyslových odvětví, které jsou pro ABB hlavními trhy. Tato očekávání, odhady a projekce jsou obecně identifikovatelné pomocí výroků obsahujících slova jako „očekávání“, „věří“, „odhady“, „plány“, „cíle“ nebo podobné výrazy. Existuje však mnoho rizik a nejistot, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu, které by mohly způsobit, že se naše skutečné výsledky budou podstatně lišit od výhledových informací a prohlášení uvedených v této tiskové zprávě a které by mohly ovlivnit naši schopnost dosáhnout jakékoli nebo všech našich stanovených cílů. Mezi důležité faktory, které by mohly způsobit takové rozdíly, patří mimo jiné obchodní rizika spojená s nestabilním globálním ekonomickým prostředím a politickými podmínkami, náklady spojené s činnostmi v oblasti dodržování předpisů, přijímání nových produktů a služeb na trhu, změny ve vládních předpisech a směnných kurzech měn a podobně další faktory, které mohou být příležitostně projednány v podání ABB Ltd u Komise pro cenné papíry a burzu USA, včetně výročních zpráv na formuláři 20-F. Ačkoli se ABB Ltd domnívá, že její očekávání vyjádřená v každém takovém výhledovém prohlášení jsou založena na rozumných předpokladech, nemůže poskytnout žádnou záruku, že těchto očekávání bude dosaženo.

[1] Maximálně 10 procent všech vydaných akcií společnosti, včetně vlastních akcií.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp