Výsledky za 3. čtvrtletí 2022

Výsledky za 3. čtvrtletí 2022

Silný růst objednávek, vysoké tržby i provozní marže EBITA

Oznámení ad hoc podle čl. 53 Pravidel pro kótování na burze SIX Swiss Exchange

  • Příjem zakázek 8,2 USD, +4 %; srovnatelné vyjádření 1 +16 %.
  • Tržby 7,4 mld. USD, +5 %; srovnatelné vyjádření +18 %.
  • Výnosy z provozní činnosti 708 milionů USD; marže 9,6 %.
  • Provozní zisk EBITA1 1 231 milionů USD; marže1 16,6 %.
  • Provozní zisk na akcii 0,19 USD; -41 %2.
  • Peněžní tok z provozní činnosti 791 milionů USD.
Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli vysokého růstu objednávek,  vysoké marže i tržeb. Nezaznamenali jsme žádné podstatné změny v aktivitách našich zákazníků. Zdá se, že marže cílené pro rok 2023 dosáhneme pravděpodobně již o rok dříve. Začínají se projevovat skutečné přínosy provozního modelu ABB Way." 

               Björn Rosengren, generální ředitel 

               

Shrnutí generálního ředitele

Třetí čtvrtletí roku 2022 přineslo několik významných pozitiv. Silný růst zakázek o 4 % (ve srovnatelném vyjádření  o 16 %) vedl k tomu, že poměr zakázek k objednávkám byl již sedmé čtvrtletí po sobě vyšší než jedna. Růstu tržeb napomohla jak postupně se zlepšující situace v dodávkách komponentů, což usnadnilo dodávky zákazníkům, tak výrazně se snižující počet přerušení dodávek v důsledku výluk vyvolaných opatřeními proti onemocnění Covid-19 v Číně.

Potěšilo mě, že provozní zisk EBITA vzrostl meziročně o 16 % a provozní marže EBITA dosáhla vysoké hodnoty 16,6 %, přičemž zlepšení bylo zaznamenáno ve všech oblastech podnikání. Jedná se o vynikající úspěch, který byl způsoben vyššími objemy a provozními zlepšeními, včetně kvalitní cenotvorby,  díky níž jsme byli schopni kompenzovat strmý růst nákladů na suroviny, dopravu a pracovní sílu. Je to jasný signál, že se začíná naplno prosazovat náš nový způsob práce, v němž se uplatňuje vyšší odpovědnost, transparentnost a rychlost. Jsem hrdý na to, že se nám také pravděpodobně podaří dosáhnout cílené provozní marže EBITA ve výši nejméně 15 % již v roce 2022, tedy o rok dříve, než bylo plánováno.

Potěšující je rovněž situace v oblasti peněžních toků z provozní činnosti.  791 milionů USD znamená, že jsme překonali předchozí čtvrtletí a další zvýšení očekávám i ve čtvrtém čtvrtletí.

Objednávky vzrostly ve všech regionech, velmi výrazný vývoj v této oblasti jsme zaznamenali v Americe. Evropa se celkově výrazně zlepšila, i když v Německu byla u části našich zákazníků zaznamenána určitá normalizace stavu zásob. V Asii, na Blízkém východě a v Africe rovněž objem objednávek vzrostl, a to i přes pokles zaznamenaný v Číně.

Aktivita zákazníků byla ve 3. čtvrtletí na vysoké úrovni a celkový vývoj ve většině segmentů s výjimkou diskrétní výroby byl stabilní až pozitivní. V posledně jmenovaném segmentu jsme zaznamenali, že někteří zákazníci normalizují strukturu objednávek v očekávání kratších dodacích lhůt, protože se zmírňují omezení dodávek. Celkově vzrostla poptávka jak po dodávkách realizovaných v krátké době, tak po dlouhodobých dodávkách. Změny směnných kurzů zatížily celkové objednávky ve všech oblastech podnikání, nicméně základní aktivita zákazníků se zlepšila. Celkově zůstal objem nevyřízených objednávek na vysoké úrovni 19,4 miliardy USD. 

Výnosy z provozní činnosti dosáhly 708 mil USD  a meziročně poklesly o 17 % (7 % při konstantním měnovém kurzu), včetně neprovozní rezervy ve výši přibližně 325 mil, které souvisí se stále nevyřešenými záležitostmi souvisejícími se starším  projektem Kusile, zadaným již v roce 2015. Podobný dopad na peněžní toky očekáváme i v následujících čtvrtletích.  Záležitosti kolem výše uvedeného  projektu se v současné době snažíme dořešit.

Potěšující jsou četné aktivity v oblasti správy portfolia, které jsme zaznamenali v tomto čtvrtletí. Za důležité považuji dvě akvizice, které realizovala divize Pohony - NEMA motory a divize Trakce - jejichž pomocí si dále upevní své vedoucí postavení na trhu. Chci také vyzdvihnout investici do urychlené strategické spolupráce naší divize Procesní automatizace a kanadské společnosti Hydrogen Optimized, která byla zahájena v roce 2020 – společně hodláme zavádět ekonomicky výhodné systémy výroby ekologického vodíku s cílem podpořit tzv. dekarbonizaci průmyslových odvětví s nízku mírou udržitelnosti.

Oznámili jsme také předčasný odprodej zbývajících 19,9 % společného podniku Hitachi Energy společnosti Hitachi, která využila kupní opci dohodnutou v roce 2018. V důsledku prodeje nepředpokládáme žádný významný zisk ani ztrátu a po uzavření transakce, k němuž dojde nejspíše ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, očekáváme čisté příjmy hotovosti ve výši přibližně 1,4 miliardy USD, což dále posílí naši rozvahu a poskytne nám flexibilitu potřebnou při rozhodování o alokaci kapitálu.

V souvislosti s divizí E-mobilita jsme i nadále odhodláni realizovat naše plány na uvedení této divize na burzu, i když již neočekáváme, že se tak stane v letošním roce vzhledem k současné volatilitě na kapitálových trzích.

Těsně po skončení třetího čtvrtletí jsme rozdělili vykázaný čistý zisk společnosti Accelleron mezi akcionáře ve formě nepeněžitých (naturálních) dividend a uvedli společnost Accelleron na burzu. S poěšením jsem se v první den obchodování společnosti Accelleron připojil k dalším členům vedení společnosti a společně s nimi zahájil obchodování na švýcarské burze. Přeji týmu společnosti Accelleron, která nyní funguje jako samostatně kótovaná společnost, mnoho úspěchů.

Björn Rosengren, generální ředitel ABB
Björn Rosengren, generální ředitel ABB

Výhled

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 očekáváme nízký dvouciferný růst srovnatelných tržeb, který odráží vysokou úroveň tržeb zaznamenanou v loňském roce. Očekáváme typický vzorec postupného snižování provozní marže EBITA. Je pravděpodobné, že díky výkonu v celém roce 2022 se nám již letos podaří dosáhnout cíle pro rok 2023, jímž je provozní marže EBITA ve výši nejméně 15 %.  K tomuto výsledku nám pomáhá nejen zvýšená efektivita, kterou přináší decentralizovaný provozní model a kultura výkonnosti zaváděné ve všech našich divizích, ale i vynikající výkon v oblasti prodeje a služeb. 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp