Hyödynnetään tehokkaampia moottoreita ja taajuusmuuttajia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi – sähkönkulutus pienenee maailmanlaajuisesti 10 prosentilla

Hyödynnetään tehokkaampia moottoreita ja taajuusmuuttajia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi – sähkönkulutus pienenee maailmanlaajuisesti 10 prosentilla

Tänään julkaistussa uudessa kannanotossaan ABB kertoo uusimpien, tehokkaampien moottorien ja taajuusmuuttajien mahdollisuuksista parantaa merkittävästi teollisuuden ja infrastruktuurin energiatehokkuutta. ABB kehottaa hallituksia ja teollisuutta nopeuttamaan teknologian käyttöönottoa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan teollisuuden osuus maailman energiankulutuksesta on 37 % ja rakennusten osuus noin 30 %.

Sähkömoottoreita ja niiden toimintaa optimoivia taajuusmuuttajia on lähes kaikkialla rakennetussa ympäristössä, mutta ne ovat näkymätön osa infrastruktuuria. Niitä käytetään laajasti nykyaikaisen elämäntapamme kannalta välttämättömissä sovelluksissa, kuten teollisuuden pumpuissa, puhaltimissa, valmistusprosesseissa käytettävissä kuljettimissa, propulsiojärjestelmissä, sähkö- ja lämmityslaitteiden kompressoreissa sekä rakennusten lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä.

Korkean hyötysuhteen moottori- ja taajuusmuuttajatekniikan käyttö säästää energiaa jäähdytysjärjestelmissä, jotka tyypillisesti sijaitsevat elintarviketeollisuuden laitosten uumenissa.
Korkean hyötysuhteen moottori- ja taajuusmuuttajatekniikan käyttö säästää energiaa jäähdytysjärjestelmissä, jotka tyypillisesti sijaitsevat elintarviketeollisuuden laitosten uumenissa.

Moottoreiden ja taajuusmuuttajien tekninen kehitys on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut poikkeuksellisen nopeaa, ja nykyiset innovatiivisesti suunnitellut laitteet ovat hyvin energiatehokkaita. Huomattava osa nykyään teollisuudessa käytettävistä sähkömoottorikäyttöisistä järjestelmistä, joita on maailmanlaajuisesti noin 300 miljoonaa, on kuitenkin tehottomia tai niiden energiankulutus on huomattavasti tarvetta suurempaa, minkä takia ne tuhlaavat suuret määrät energiaa.

Riippumattomissa tutkimuksissa on arvioitu, että jos nämä järjestelmät korvataan optimoiduilla, tehokkailla laitteilla, maailmanlaajuista sähkönkulutusta voidaan vähentää jopa 10 prosenttia. Tämä puolestaan vastaisi yli 40 prosentista niistä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, joita Pariisin ilmastosopimuksessa edellytetään vuoden 2040 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

”Parantamalla teollisuuden energiatehokkuutta voidaan vastata ilmastonmuutoskriisin asettamiin haasteisiin tehokkaammin kuin millään muulla keinolla.  Pohjimmiltaan kyse on näkymättömästä ilmastoratkaisusta”, kertoo ABB:n Motion-liiketoiminta-alueen johtaja Morten Wierod. ”Kestävä kehitys on keskeinen osa ABB:n toiminnan periaatteita ja lisäarvoa, jota luomme kaikille sidosryhmillemme. Voimme vähentää kasvihuonepäästöjä tehokkaimmin hyödyntämällä johtavia teknologioitamme, jotka vähentävät energiankulutusta teollisuudessa sekä rakennuksissa ja liikenteessä."

Sähköajoneuvojen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton tukemiseksi on jo toteutettu merkittäviä toimenpiteitä. ABB:n mielestä aika on kypsä vastaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi teollisuudessa, sillä niistä ympäristölle ja maailmantaloudelle koituva hyöty on vielä suurempi.

Tämänkaltaiset pumppaussovellukset ovat yleisiä kaikilla teollisuudenaloilla ja rakennuksissa. Ne ovat ensisijaisia energiansäästökohteita.
Tämänkaltaiset pumppaussovellukset ovat yleisiä kaikilla teollisuudenaloilla ja rakennuksissa. Ne ovat ensisijaisia energiansäästökohteita.

”Teollisuuden ja infrastruktuurin siirtyminen käyttämään erittäin energiatehokkaita taajuusmuuttajia ja moottoreita on äärimmäisen tärkeää, jotta ne voivat osallistua kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseen”, Morten Wierod jatkaa. ”Koska rakennuksissa ja teollisuudessa käytettävät sähkömoottorit kuluttavat 45 % maailman sähköntuotannosta, investoinnit niiden parantamiseen parantavat tehokkuutta enemmän kuin investoinnit muihin kohteisiin.”

ABB arvioi jatkuvasti oman asennetun, tehokkaan moottori- ja taajuusmuuttajakantansa nettovaikutusta energiatehokkuuteen. Vuonna 2020 tällä tavoin saavutettu sähköenergian säästö oli 198 terawattituntia, mikä vastaa yli puolta Yhdistyneiden kuningaskuntien vuotuisesta sähkönkulutuksesta. On arvioitu, että vuoteen 2023 mennessä ABB:n moottorit ja taajuusmuuttajat säästävät asiakkaillemme maailmanlaajuisesti 78 terawattituntia sähköä vuodessa, mikä on lähes yhtä paljon kuin Belgian, Suomen tai Filippiinien vuotuinen sähköenergiankulutus ja suurempi kuin Chilen vuotuinen sähköenergiankulutus.

Sääntelypolitiikka on yksi energiatehokkuuteen liittyvien teollisten investointien tärkeimmistä kannustimista kaikkialla maailmassa. Vaikka Euroopan unioni panee tänä vuonna täytäntöön ekologista suunnittelua koskevan asetuksensa (EU 2019/1781), jossa asetetaan uudet tiukat vaatimukset energiatehokkaiden moottorien laajenevalle tuotevalikoimalle, monet maat eivät ole vielä ryhtyneet tätä koskeviin toimiin.

ABB:n mukaan kaikki sidosryhmät ovat ratkaisevassa roolissa hyödynnettäessä energiatehokkaiden taajuusmuuttajien ja moottoreiden tarjoamia merkittäviä mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä:

  • Julkisten päättäjien ja sääntelyviranomaisten on kannustettava niiden nopeaa käyttöönottoa,
  • yritysten, kaupunkien ja maiden on tunnettava sekä kustannussäästöt että ympäristöedut ja oltava valmiita tekemään investointeja, ja
  • sijoittajien on kohdennettava pääomaa yrityksiin, jotka ovat paremmin valmistautuneet torjumaan ilmastoriskiä.

”Vaikka tehtävämme ABB:ssä on aina tarjota asiakkaillemme tehokkaimmat tekniset ratkaisut, tuotteet ja palvelut sekä jatkaa innovointia entistä paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, tämä ei vielä riitä. Kaikkien sidosryhmien on tehtävä yhteistyötä, jotta saamme aikaan kokonaisvaltaisen energiankäytön muutoksen. Toimimalla ja innovoimalla yhdessä voimme pitää kriittiset palvelut ajan tasalla ja samalla säästää energiaa ja torjua ilmastonmuutosta”, Morten Wierod toteaa.

ABB:n taustaselvityksen “Achieving the Paris Agreement: The Vital Role of High-Efficiency Motors and Drives in Reducing Energy Consumption” voi ladata tästä.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 105 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com

ABB Motion keeps the world turning - while saving energy every day. We innovate and push the boundaries of technology to enable the low-carbon future for customers, industries and societies. With our digitally enabled drives, motors and services our customers and partners achieve better performance, safety and reliability. We offer a combination of domain expertise and technology to deliver the optimum drive and motor solution for a wide range of applications in all industrial segments. Through our global presence we are always close to serve our customers. Building on over 130 years of cumulative experience in electric powertrains, we learn and improve every day.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp