Säästä sähköä vaikka kokonaisen valtion tarpeisiin

Säästä sähköä vaikka kokonaisen valtion tarpeisiin

Moottorien ja taajuusmuuttajien energiatehokkuuden parantaminen kuulostaa hyvältä ajatukselta. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskeva uusi EU:n ekosuunnitteluasetus 2019/1781 astuu voimaan 1.7.2021. Sillä pyritään vähentämään energiankulutusta koko Euroopan unionissa. Uusi asetus vaikuttaa suoraan yrityksiin, jotka ostavat, myyvät ja käyttävät moottoreita ja taajuusmuuttajia, mutta se voi pohdituttaa, kuinka asetus hyödyttää suurta yleisöä. Kuinka paljon energiaa EU siis toivoo säästävänsä, ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

EU:n omien arvioiden mukaan sen alueella on käytössä noin 8 miljardia sähkömoottoria*. Luvussa on mukana kaikki sähkömoottorit, myös sellaiset, joita käytetään kuluttajalaitteissa, kuten kannettavien tietokoneiden tuulettimissa, sekä suuremmat teollisuuden sähkömoottorit, kuten vesipumput ja LVI-järjestelmät. Näiden moottorien ja niitä ohjaavien taajuusmuuttajien tehostamisella EU tähtää 110 terawattitunnin säästöihin vuoteen 2030 mennessä. Näin säästetty energia riittäisi koko Alankomaiden yhden vuoden tarpeisiin. On huikeaa ajatella, että pelkästään käyttämällä tehokkaampia moottoreita ja taajuusmuuttajia EU:ssa voidaan säästää enemmän energiaa kuin kokonainen valtio kuluttaa vuodessa.

”Pelkästään käyttämällä tehokkaampia moottoreita ja taajuusmuuttajia EU:ssa voidaan säästää enemmän energiaa kuin kokonainen valtio kuluttaa vuodessa.”

Saavutettavissa olevat energiasäästöt

Nämä energiatehokkuuden parannukset ovat täysin saavutettavissa. Muutoksen aikaansaamiseksi uusien moottorien energiatehokkuusluokka pitää vain olla vanhan IE2-vähimmäistason sijaan IE3 ja uusien taajuusmuuttajien luokka IE2. Uuden asetuksen mukaisia tuotteita on ollut markkinoilla jo niin monta vuotta, että teknisesti siirtymä on helppo toteuttaa. Se myös auttaa moottorien omistajia saamaan selkeitä energiasäästöjä ja pienentämään käyttökustannuksia.

Kun taajuusmuuttajilla alettaisiin ohjata näitä moottoreita, se lisäisi energiansäästöä entisestään. Oikeanlaisella taajuusmuuttajan ja moottorin yhdistelmällä voidaan pienentää energialaskua jopa 60 prosenttia verrattuna moottoriin, jota käytetään täydellä nopeudella ja suorakytkennällä (DOL, Direct-On-Line).

Tämä on vasta alkua

Vaikka uusien asetusten mukaiset tehokkaammat moottorit ja taajuusmuuttajat tuovat merkittäviä etuja, energiankulutusta voitaisiin kuitenkin vähentää tätäkin enemmän. Asetuksissa nimittäin määritetään vain energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Tarjolla onkin myös vähimmäistasoa merkittävästi tehokkaampia moottoreita, jotka voivat tehokkaisiin taajuusmuuttajiin yhdistettynä parantaa tehoa entisestään, etenkin osittaisilla kuormituksilla.

Valitsemalla erittäin tehokkaita moottoreita ja vaihtuvanopeuksiseen käyttöön tarkoitettuja taajuusmuuttajia yritykset voivat säästää merkittävästi energiaa ja varmistaa, että uudet energiatehokkuusvaatimukset täyttyvät myös tulevaisuudessa.

Kuinka paljon ABB:n moottorit voivat säästää energiaa?

Olemme laskeneet, miten ABB:n vaatimustenmukaisilla moottoreilla ja taajuusmuuttajilla voidaan vaikuttaa maailman energiankulutukseen. Vuonna 2020 ABB:n erittäin tehokkaiden moottoreiden ja taajuusmuuttajien asennettu laitekanta auttoi säästämään 198 terawattitunnin verran sähköä. Tämä ylittää yli kolminkertaisesti Sveitsin vuosittaisen sähkönkulutuksen.** Sähkö säästyy siis melkoinen määrä.

Lue lisää ekosuunnitteluasetuksesta

Lue lisää uusien ekosuunnitteluvaatimusten vaikutuksista omiin moottoreihisi, taajuusmuuttajiisi ja liiketoimintaasi ja siitä, kuinka ABB voi auttaa vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Voit katsoa täältä, mitä moottoreita ja taajuusmuuttajia asetus koskee: Moottoreiden ja taajuusmuuttajien ekosuunnittelu | ABB

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/electric-motors_en

** ABB urges greater adoption of high-efficiency motors and drives to combat climate change – global electricity consumption to be reduced by 10%

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp