Energiatehokkuuden lisääminen kiinteistöissä taajuusmuuttajien ja moottorien avulla

Kiinteistöissä ilmanvaihdon-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tärkeys on kiistaton, mutta niiden energiankulutus on huomattavan suuri. Yli 50 % kiinteistöjen vuosittaisesta energiankulutuksesta menee lämmitykseen, viilennykseen sekä ilmanvaihtoon. Kun näiden eri järjestelmien energiankulutusta pystytään pienentämään, saavuttaa kiinteistö uuden tason niin energiatehokkuudessa kuin hiilijalanjäljen pienentämisessä.

ABB:n Helsingin tehtaalla valmistettava ACH580-taajuusmuuttaja on tärkeä olennainen osa ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän käyttövarmuutta, energiatehokkuutta ja optimoitua ohjausta. ACH580-taajuusmuuttaja mahdollistaa vaivattoman ja energiatehokkaan käyttökokemuksen yksinkertaisuuden ja luotettavuuden kautta, olipa sitten kysymyksessä pumppu, puhallin tai kompressori. Taajuusmuuttajilla vaikutetaan suoraan laitteen verkosta ottamaan virtaan, jolloin energiaa säästyy 30–50 % verrattuna ”vanhempiin” ilmamäärän/virtauksen säätötekniikoihin.

ACH580 on markkinoiden kompaktein taajuusmuuttaja, joka voidaan asentaa kylki kylkeen pieneen tilaan. Drive Composer PC -työkalulla taajuusmuuttajille on mahdollisuus tehdä valmiita parametrointitiedostoja, joiden avulla voidaan saavuttaa äärimmäisen nopea käyttöönottoprosessi. Lisäksi työkalulla voidaan etähallita taajuusmuuttajia Ethernet-verkossa. ACH580-taajuusmuuttajasarja tukee yleisimpiä taloautomaatio väyliä kuten esimerkiksi BACnet/IP, BACnet MSTP, Modbus RTU.

Asiakkuuspäällikkö Juho Mustonen ja markkinoiden kompaktein taajuusmuuttaja ACH580.
Asiakkuuspäällikkö Juho Mustonen ja markkinoiden kompaktein taajuusmuuttaja ACH580.

EU:n Ecodesign -standardi kuvaa sähkömoottoreiden hyötysuhteita. Standardin energiatehokkuusluokilla on merkinnät IE1, IE2, IE3, IE4 ja IE5, joista IE5:llä on suurin hyötysuhde. ACH580-taajuusmuuttajien avulla pystytään ohjaamaan IE4/IE5 SynRM-moottoreita ja tällä yhdistelmällä saavutetaan oikosulkumoottoria matalampi käyntilämpötila sekä parempi hyötysuhde. Näiden ominaisuuksien yhdistämisellä pienennetään järjestelmän energiankulutusta, pidennetään laakereiden voiteluväliä ja lisätään moottorin käämin elinikää, joka parantaa järjestelmän toimintavarmuutta. IE4- ja IE5- luokan moottorit säästävät 5–15 % enemmän energiaa verrattuna IE2- ja IE3-luokan moottoreihin. Isoin vaikutus eri moottorityypeissä näkyy osakuormilla.

ABB:n suomalaista tuotantoa olevat SynRM-moottorit valmistetaan pääosin samalla tekniikalla kuin oikosulkumoottorit. Ero syntyy roottorissa, jossa ei ole magneetteja tai käämitystä ollenkaan. Tästä syystä moottorilla on 40 % pienemmät lämpöhäviöt ja myös pienempi käyntilämpötila, mikä mahdollistaa perinteistä oikosulkumoottoria pidemmän elinkaaren.

SynRM-moottorin ohjaamiseen tarvitaan aina taajuusmuuttaja. Yhdistämällä ACH580-taajuusmuuttaja ja SynRM-moottori, kiinteistö saavuttaa ilmanvaihdolle ja ilmastoinnille asetetut tärkeät toimintavarmuus- ja energiatehokkuusvaatimukset. Taajuusmuuttaja- ja SynRM-moottoripaketin takaisinmaksuaika on usein jopa alle vuoden johtuen huomattavasti pienemmistä OPEX-kustannuksista.

Tämä kirjoitus on julkaistu alun perin Talotekniikka-lehden blogissa 17.1.2022.

Kirjoittaja: Juho Mustonen, Asiakkuuspäällikkö, ABB Oy

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp