2022. IV. negyedév eredményei

2022. IV. negyedév eredményei

Erős teljesítményjavulás a IV. negyedévben és a hosszú távú árréscél korai elérése

2022. IV. NEGYEDÉV:

• Megrendelések: 7,6 milliárd $, -8%; összehasonlító alapon1 +2%

• Árbevétel: 7,8 milliárd $; +3%; összehasonlító alapon +16%

• Működési eredmény: 1 185 millió $; marzs: 15,1%

• Üzemi EBITA1: 1 146 millió $; marzs1: 14,8%

• Alap EPS: 0,61 $

• Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 687 millió $; a folytatódó tevékenységek esetében az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 720 millió $ volt, amely tartalmazza a Kusile projekt korábban bejelentett elszámolásából eredő mintegy 315 millió dolláros kedvezőtlen hatást is.

A 2022-ES TELJES ÉV FŐBB SZÁMAI:

• Megrendelések: 34,0 milliárd $, +7%; összehasonlító alapon1 +16%

• Árbevétel: 29,4 milliárd $; +2%; összehasonlító alapon +12%

• Működési eredmény: 3 337 millió $; marzs: 11,3%

• Üzemi EBITA1: 4 510 millió $; marzs1: 15,3%

• Alap EPS: 1,30 $

• Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 287 millió $; a folytatódó tevékenységek esetében az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 334 millió $ volt.

KULCSSZÁMOK

VÁLTOZÁS VÁLTOZÁS


(millió $, ha másképp nincs jelezve)

Q4 2022

Q4 2021

US$ Összehas. alap.1

FY 2022

FY 2021

US$ Összehas. alap.1

Megrendelések

7 620

8 257

-8%

2%

33 988

31 868

7%

16%

Árbevétel

7 824

7 567

3%

16%

29 446

28 945

2%

12%

Bruttó nyereség

2 658

2 397

11%

9 710

9 467

3%

az árbevétel %-ban

34,0%

31,7%

+2,3 pont

33,0%

32,7%

+0,3 pont

Működési eredmény

1 185

2 975

-60%

3 337

5 718

-42%

Üzemi EBITA1

1 146

988

16%

28%3

4 510

4 122

9%

18%3

a működési bevételek %-ában1

14,8%

13,1%

+1,7 pont

15,3%

14,2%

+1,1 pont

Folytatódó tevékenységek eredménye, adók levonása után

1 168

2 703

-57%

2 637

4 730

-44%

ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem

1 132

2 640

-57%

2 475

4 546

-46%

Alap EPS ($)

0,61

1,34

-55%2

1,30

2,27

-43%2

Üzemi tevékenységekből származó cash-flow4

687

1 020

-33%

1 287

3 330

-61%

Folytatódó tevékenységek üzemi tevékenységeiből származó cash-flow

720

1 033

-30%

1 334

3 338

-60%

1 A nem GAAP szerinti számokért lásd a 'kiegészítő egyeztetések és meghatározások' részt az alant található 2022. IV. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban.

2 Az EPS növekedési ráták számítása nem kerekített összegekkel történt. A 2021-es számok tartalmazzák a Mechanikus Erőátvitel divízió eladásával kapcsolatos hatást is.

3 Konstans deviza (nincs kiigazítva az üzleti portfólió változásainak megfelelően).

4 Az összeg a folytatódó és nem folytatódó tevékenységekre vonatkozó összesített értéket tünteti fel.

„2022 újabb sikeres év volt az ABB számára; folytattuk az üzleti portfóliónk további optimalizálását, és a tervezettnél korábban elértük árréscélunkat. Erőfeszítéseinknek köszönhetően az ABB még ellenállóbbá vált. A jelenlegi piaci bizonytalanságtól függetlenül 2023-ban is meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk folyamatosan, legalább 15%-os üzemi EBITA árrést elérni."

Björn Rosengren, vezérigazgató

Vezérigazgatói összefoglaló

2022 IV. negyedévében, összehasonlítható alapon növeltük a rendelésállományt és a bevételeket, 16%-kal növeltük az üzemi EBITA-nkat, 170 bázisponttal javítottuk az üzemi EBITA árrést, a ROCE-t (befektetett tőke megtérülését) 16,5%-ra emeltük 2022-re, így annak értéke a céltartományon belül volt. Mindent összevetve, úgy vélem, hogy szép eredményeket értünk el.

A legtöbb ügyfélszegmensben az ügyfelek aktivitása kismértékben javult vagy változatlan maradt, kivéve a lakásépítés és a célgépgyártás területét, ahol visszaesés volt tapasztalható. A célgépgyártás piaci kilátásai továbbra is stabilak, bár a negyedik negyedévi tendenciákra kedvezőtlenül hatott, hogy a feszített értékláncban kialakult hosszú szállítási határidők miatti előrendelési időszakot követően a vevők normalizálták rendeléseik ütemezését. Ez a Robotika és Gyártásautomatizálás üzletág beérkező rendelésállományát csökkentette, míg a másik három üzletág rendelésállománya stabil maradt, vagy összehasonlító alapon növekedést mutatott. A bevételek magasak voltak és 3%-kal (összehasonlító alapon 16%-kal) nőttek. Az amerikai régió volt a rendelések növekedésének motorja, míg Európa visszaesett, Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika pedig összességében nagyjából stabil maradt a kínai csökkenés ellenére. A fokozódó Covid-helyzet Kínában némileg lelassította a helyi üzleti tevékenységet az időszak vége felé. Elsődleges feladatunk munkatársaink biztonságának és egészségének megőrzése.

Erőteljes árpolitikánk a megemelkedett volumenekkel együtt támogatta a magasabb bruttó árrés elérését, és erős pozitív hatást gyakorolt az üzemi EBITA alakulására, amely 170 bázispontos javulást követően 14,8%-ra emelkedett, ami több év óta a legerősebb negyedik negyedéves árrés. A közelmúltat vizsgálva a 15,3%-os üzemi EBITA elérése azt jelenti, hogy 2022 rekordév volt az ABB számára. Kitűnő árpolitikát alakítottunk ki, jól teljesítettünk a megemelkedett volumenekkel, és némi plusz támogatást adtak a szokatlanul alacsony vállalati költségek. Meg vagyok elégedve azzal, ahogyan a divíziók kezelték az olyan kihívásokat, mint az ellátási lánc korlátai, a szűkös munkaerőpiac, a Covid-hoz kapcsolódó lezárások Kínában és a magas inflációs környezet.

A negyedévben elért 687 millió dolláros cash flow az egyetlen olyan terület, amely nem felelt meg teljesen a várakozásainknak, mivel a nettó forgótőke felhasználása a vártnál lassabb volt. Ez a közeljövőben fontos fókuszterület lesz számunkra, mivel magas rendelésállományt kell teljesítenünk. A korábban bejelentetteknek megfelelően a Kusile projekthez kapcsolódó kérdések lezárása mintegy 315 millió dollárral terhelte a cash flow-t, míg az Energetikai Hálózatok (Power Grids) üzletág értékesítésének lezárása 1,4 milliárd dollár nettó készpénz-hozzájárulást eredményezett a befektetési tevékenységekben.

Továbbra is kitartunk azon tervünk mellett, hogy az E-mobility divíziónkat különálló egységként bevezessük a tőzsdére, amennyiben a piaci feltételek ehhez megfelelőek. Eközben január végéig lezártuk a tőzsdei bevezetés előtti zártkörű részvénykibocsátást, amelynek keretében mintegy 525 millió CHF értékben új részvényeket bocsátottunk ki új, kisebbségi befektetők részére, akik az E-mobility divízióban mintegy 20%-os tulajdonrészt képviselnek. A bevételt az E-mobility divízió növekedési potenciáljának kiaknázására fogjuk felhasználni a hardver és szoftver területén megvalósuló organikus és M&A (fúziókra és akvizíciókra támaszkodó) befektetések révén.

Közvetlenül a negyedik negyedév zárása után végrehajtottuk a bejelentett portfólióoptimalizálási programunk utolsó részét, és aláírtuk az Energetika üzletágunk Energiaátalakítás (Power Conversion) divíziójának eladásáról szóló megállapodást. Innentől tovább folytatjuk üzleti portfóliónk termékcsoport-szintű felülvizsgálatát a jelenlegi divízióinkon belül. Ilyen például az a döntésünk, hogy 2023 folyamán kezdeményezzük a vészvilágítási termékkör eladását, mely az Energetika üzletághoz tartozó Smart Buildings divízió része.

A svéd Boliden bányászati és kohászati céggel való partnerség révén stratégiai együttműködést alakítottunk ki, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású rezet használjunk az elektromágneses keverőberendezéseinkben (EMS) és nagy hatásfokú villanymotorjainkban, így újabb lépést tettünk a 2030-ra kitűzött célunk felé, hogy egy körforgásos rendszert alakítsunk ki a termékeink és a megoldásaink legalább 80 százalékánál. A cél az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, miközben előmozdítjuk a körforgásos gazdaságra való átállást.

A 2023-as évet tekintve jelenleg nem számítunk a kereslet jelentős visszaesésére, bár a magas inflációs környezet bizonytalanságot jelent. A rendelések összehasonlító alapon történő növekedését – legalábbis az év első felében – némileg hátráltathatja a tavalyi, nagyon magas rendelési szint, valamint az a tény, hogy a feszített értéklánc miatt kialakult előrendelési időszakot követően a vevők normalizálták rendeléseik ütemezését. Várakozásaim szerint összehasonlító alapon a bevételnövekedés 5% feletti lesz, amit a rendelésállomány feldolgozása is támogat. A cash flow javulni fog, amennyiben csökkentjük a nettó forgótőke-igényt, és arra is szükség lesz, hogy kevesebb olyan tétel legyen, amely negatívan hat az eredmények összehasonlítására. A 2023-as évet jó lehetőségnek tartom az ABB számára annak bizonyítására, hogy folyamatosan, legalább 15%-os éves üzemi EBITA-marzsot tudjunk elérni.

Figyelembe véve a javuló teljesítményt, a robusztus cash flow-t és a stabil mérleget, az Igazgatóság részvényenként 0,84 CHF osztalékot javasol. Ez nagyobb az előző évi 0,82 CHF-hez képest, és összhangban áll azzal a hosszú távú törekvésünkkel, hogy az egy részvényre jutó osztalék fenntarthatóan emelkedjen az idő haladtával, miközben továbbra is a növekedési törekvéseinket támogató stabil mérleget helyezzük előtérbe. Terveink szerint a 2023-as teljes évre folytatjuk a részvény-visszavásárlásokat.

Kilátások

2023 első negyedévében összehasonlítható alapon bevételeink kétszámjegyű növekedésére számítunk, ami az üzemi EBITA-marzs némi javulását támogatja az előző évhez képest.

A 2023-as teljes év tekintetében a jelenlegi piaci bizonytalanság ellenére arra számítunk, hogy összehasonlító alapon az árbevétel növekedése meghaladja az 5%-ot, és ismét elérjük hosszú távú célunkat, a legalább 15%-os üzemi EBITA-marzsot.

Linkek

A 2022. IV. negyedévre és a teljes évre vonatkozó jelentés (PDF)

A IV. negyedév és a 2022-es teljes év eredményei: Pénzügyi tájékoztató - angol (PDF)

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, termékeivel és megoldásaival elősegíti egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB közel 105 000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett.

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp