Przemysł 4.0 w Polsce: brakuje strategii i liderów

Polskie przedsiębiorstwa są na początku drogi ku Gospodarce 4.0. Innowacyjność i stopień zaawansowania procesów są niskie, a plan wskazujący wizję i cele działań ma zaledwie 14 proc. przedsiębiorstw. Badanie „W drodze ku Gospodarce 4.0” pokazuje, że firmom brakuje nie tylko strategii działania, ale także liderów transformacji.

fot. arch. ABB
fot. arch. ABB

– Cyfryzacja to nieunikniona strategia w biznesie, a strategia to warunek przetrwania na rynku – uważa Przemysław Zakrzewski, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania ABB. – Wyniki badania uzyskane w obszarze „Strategiczny plan transformacji” demaskują problem umiejętności wykorzystania narzędzi Przemysłu 4.0, czyli nowych technologii, innowacji czy B&R na polskim rynku.

Badanie na 108 polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez IDG – wydawcę magazynu Computerworld – w partnerstwie z firmą ABB, wykonano w I kwartale 2019 roku. Wynika z niego, że zaledwie 14 proc. przedsiębiorstw ma opracowany strategiczny plan transformacji dla działań w ramach Gospodarki 4.0 i zaczęło wdrażać go w życie. Niemal połowa (48 proc.) deklaruje, że działania związane z cyfryzacją procesów wytwórczych nie mają umocowania na poziomie strategii przedsiębiorstwa, choć prowadzone są mniejsze projekty w tym obszarze. I co najbardziej niepokojące – więcej niż co czwarta firma (27 proc.) nie zamierza prowadzić żadnych działań związanych z szeroko pojętą Gospodarką 4.0.

Mieć plan to podstawa. A z przeprowadzonych badań wynika, że 19 proc. polskich przedsiębiorstw w ogóle nie zamierza przygotować planu strategicznego. Zdaniem ekspertów silne umocowanie działań na poziomie strategicznego planu transformacji może decydować o sukcesie projektów związanych z cyfryzacją i automatyzacją. Jednocześnie strategia takiej transformacji powinna jasno wskazywać odpowiedzialność konkretnych osób. Okazuje się jednak, że blisko co trzecia firma (30 proc.) nie wyznaczyła osoby, która byłaby odpowiedzialna za działania w obszarze wspomnianych zmian.

– Esencją Przemysłu 4.0 jest zaawansowana analiza i interpretacja danych oraz ich wykorzystanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Nie zaskakuje zatem wysoki wynik przy takich stanowiskach, jak prezes czy członek zarządu, gdy mowa o liderach transformacji – podkreśla Anna Wujec, menedżer sprzedaży ds. cyfryzacji w ABB w Polsce. – Na pierwszy rzut oka dziwić może brak osób odpowiedzialnych za realizację, ale pamiętajmy, że kompetencje to jedno z największych wyzwań stawianych transformacji cyfrowej. Szukamy różnych rozwiązań i ciągle uczymy się tego, jak wyszkolić lidera wskazującego drogę w ramach inteligentnego przemysłu.

Koszty pracy rosną, a to powoduje, że firmy muszą zacząć zwracać większą uwagę na efektywność produkcji i pracy, która powinna być wspierana w coraz większym stopniu przez robotyzację i automatyzację. I choć z badania można wysnuć co najmniej kilka pesymistycznych wniosków, to zdaniem ekspertów przyszłość wcale nie musi rysować się w ciemnych barwach. Całkiem bowiem możliwe, że polski sektor przemysłowy pójdzie drogą branży finansowej czy telekomunikacyjnej. Te, przez to, że były zapóźnione w momencie transformacji, wdrożyły najnowsze rozwiązania i dzisiaj są w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o digitalizację i dostępność usług.

W badaniu „W drodze ku Gospodarce 4.0” wzięło udział 108 respondentów wywodzących się z przedsiębiorstw działających na polskim rynku. 48 proc. podmiotów wywodziło się z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy pozostałe 52 proc. stanowiły duże firmy i korporacje, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Najliczniej reprezentowane były firmy z sektora przemysłu, produkcji i wydobycia (40 proc.), FMCG i handlu (15 proc.), telekomunikacji (10 proc.) oraz szeroko rozumianej branży użyteczności publicznej (8 proc.).

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp