ABB publikuje raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2019

4300 osobodni wolontariatu, emisja CO2 mniejsza o 8,7 proc., 250 projektów, które mają zmniejszyć zużycie energii – „ABB Sustainability Report 2019” to ciekawy przykład, pokazujący, że za deklaracjami globalnej korporacji kryją się konkretne liczby.

W raporcie firma przedstawia wyniki swojej działalności w takich obszarach jak Technologia, Odpowiedzialne Działania i Odpowiedzialne Relacje. W zeszłym roku ponad połowę ze swoich „zrównoważonych” celów ABB osiągnęła lub przekroczyła wyprzedzając harmonogram.

– Czujemy się odpowiedzialni wobec społeczności. Umożliwiamy naszym klientom prowadzenie działalności, która ma mniejszy wpływ na środowisko, jest bezpieczniejsza i wykorzystuje mniej zasobów. Jednak poczuwanie się do odpowiedzialności to dla nas również działanie w sposób odpowiedzialny – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Peter Voser. – W drugiej połowie roku nasz nowy prezes, Bjoern Rosengren, przedstawi już kolejne, ambitne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Technologia

Za 57-proc. przychodów Grupy ABB w 2019 roku kryje ekoefektywne portfolio, które umożliwia miastom, firmom przemysłowym i operatorom transportu łagodzić skutki zmian klimatu oraz oszczędzać nieodnawialne zasoby. Na portfolio składają się cyfrowe rozwiązania dla budynków, infrastruktury, wytwarzania czystej energii, systemów mobilnych oraz energooszczędnych instalacji – to rynek, który wart jest ok. 5 bln USD1. Już wcześniej firma postawiła sobie za cel, aby tego typu rozwiązania do końca 2020 roku stanowiły 60 proc. jej przychodów.

Przykłady takich rozwiązań można znaleźć w Wietnamie, a konkretnie w Ho Chi Minh, gdzie tamtejsze wodociągi wykorzystują system ABB Ability™ Symphony Plus oraz SCADA, aby zmniejszyć wycieki wody z 30 do 10 proc. Inna instalacja, pracująca na systemie ABB Ability™ Digital Powertrain, wykorzystuje cyfryzację, aby poprawić wydajność fabryki, oraz roboty i inne elementy automatyki, aby zmniejszyć ilość wykorzystywanych materiałów i oszczędzać energię elektryczną. Dodatkowe przykłady można znaleźć w raporcie.

ABB pokazuje jaką wagę przykłada do kwestii zrównoważonego rozwoju również poprzez swoje zaangażowanie w Formułę E, której jest sponsorem tytularnym. Jednak partnerstwo z elektryczną serią jest czymś więcej niż tylko sponsoringiem – obie strony chcą przyspieszyć rozwój i proces wdrażania inteligentnych rozwiązań e-mobility.

Odpowiedzialne Działania

Wspierając zapisy porozumienia paryskiego (2015) i inicjatywy Science Based Targets (SBT), ABB dąży do ograniczenia globalnego ocieplenia i złagodzenia potencjalnie katastrofalnych skutków zmian klimatu. W zeszłym roku firma obniżyła emisję gazów cieplarnianych w swoich lokalizacjach o 41 proc. w porównaniu do 2013 roku, przekraczając cel, jaki miała zrealizować do końca 2020 roku.

Jednocześnie ma ambicję, aby stać się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. W zeszłym roku otworzyła swoją pierwszą neutralną fabrykę w Luedenscheid. Wyposażony w elektrownię słoneczną i technologie cyfrowe zakład jest na najlepszej drodze do samowystarczalności energetycznej. ABB w Luedenscheid pokazuje też zalety inteligentnych, sterowanych cyfrowo przemysłowych ekosystemów.

W kontekście odpowiedzialnych działań warto wspomnieć, że wskaźnik wypadków przy pracy TRIFR spadł z 0,58 w 2018 roku do 0,47 w roku ubiegłym (również powyżej celu, jaki wcześniej założono). Niestety, w wyniku wypadku przy pracy, w minionym roku śmierć poniosły dwie osoby: jeden pracownik ABB i jeden podwykonawca firmy.

Odpowiedzialne Relacje

W zeszłym roku ABB osiągnęła lub przekroczyła trzy z czterech celów, jakie sobie założyła w obszarze odpowiedzialności społecznej. Kwestia integrity stanie jeszcze bardziej istotna wraz z procesem upraszczania modelu działania i zarządzania firmy. Aby prawa człowieka stały się nierozerwalną częścią codziennej działalności, na każdym etapie, ABB podjęła inicjatywy koncentrujące się na budowaniu potencjału, identyfikacji ryzyka i poprawie wyników wśród swoich dostawców, a także na ograniczeniu ryzyka ekspozycji na minerały z regionów ogarniętych konfliktami.

Raport ukazuje również postępy w realizacji korporacyjnego programu dla równości i integracji. Jego głównym elementem jest postanowienie EmbraceDifference, które zostało opracowane przez Europejski Okrągły Stół Przemysłowców i podpisane w 2018 roku. ABB włączyła swoje inicjatywy do głównych obszarów wskazanych w postanowieniu: kultura integracji, przywództwo integrujące, aspiracja i wyznaczanie celów, jasna odpowiedzialność, równe szanse i zaangażowanie społeczne oraz odpowiedzialność (Inclusive Culture, Inclusive Leadership, Aspiration & Goal Setting, Clear Responsibility, Equal Opportunities & Societal Engagement, Responsibility).

Firma jest aktywnym sponsorem Olimpiad Specjalnych w Niemczech, które w tym roku obchodzą 20-lecie istnienia. Około 3000 wolontariuszy – pracowników firmy pomogło zorganizować tę imprezę, biorąc na tę okazję dni wolne od pracy.

W raporcie czytamy również o postępach w kwestii różnorodności. W 2019 roku 11,7 proc. pracowników na stanowiskach kierowniczych w ABB stanowiły kobiety, w porównaniu do 10,5 proc. w 2018 i 10 proc. w 2017 roku. Firma promowała na różne sposoby edukację STEM wśród dziewcząt i kobiet, włączając w to stypendia i programy mentorskie w Polsce, na Węgrzech, w Indiach, Szwecji i innych krajach.

Niedawno ABB otrzymała prestiżowy, Platynowy Medal EcoVadis 2020 w kategorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Starania firmy w tym obszarze zostały docenione w minionym roku również przez inne podmioty i organizacje (m.in. FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index Excellence, Corporate Knights Global 100 Index).

Zachęcamy do odwiedzenia interaktywnej strony, która przedstawia wyniki raportu: https://sustainabilityreport2019.abb.com/

ABB jest liderem technologicznym, który wspiera cyfrową transformację przemysłu. Mając za sobą ponad 130 lat tworzenia innowacji, firma prowadzi działalność w ramach czterech ukierunkowanych na klienta, globalnych biznesów – Elektryfikacji, Automatyki Przemysłowej, Systemów Napędowych oraz Robotyki i Automatyki Dyskretnej – wspieranych przez platformę cyfrową ABB Ability™. Biznes Produktów i Systemów Energetyki zostanie w 2020 roku sprzedany firmie Hitachi. ABB działa w ponad 100 krajach świata i zatrudnia około 147 000 pracowników. www.abb.com

[1] Business and Sustainable Development Commission, Styczeń 2017

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp