Nowy model operacyjny ABB Way

Prezes zarządu Grupy ABB Bjoern Rosengren przedstawił założenia strategii firmy.

- ABB-OS ewoluuje w kierunku nowego modelu operacyjnego ABB Way

- Zdecentralizowany model biznesowy i 18 posiadających pełną odpowiedzialność dywizji

- Stabilność i zyskowność wyżej na liście priorytetów niż wzrost

- Sytuacja związana z COVID-19, a także spadek cen ropy będą wyzwaniem w najbliższych kwartałach

- Średnioterminowe cele finansowe pozostają niezmienione

- Proces sprzedaży biznesu Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids) postępuje i ma zakończyć się w II kwartale 2020 roku

- Firma jest na dobrej drodze do wygenerowania planowanych 500 mln USD oszczędności w ramach ABB-OS

– Po 100 dniach w roli prezesa mogę powiedzieć, że ABB posiada solidne fundamenty, na których można dalej budować. Nasze technologie i produkty odpowiadają na trendy i potrzeby klientów na takich kluczowych rynkach jak elektryfikacja transportu, zautomatyzowane wytwarzanie, rozwiązania cyfrowe i zrównoważona produktywność – powiedział Bjoern Rosengren. – Wykorzystamy teraz naszą silną pozycję z korzyścią dla klientów, pracowników i udziałowców. Rozwiniemy zdecentralizowany model biznesowy, wzmocnimy przywództwo, nadamy większe znaczenie stabilności i zyskowności, a także będziemy aktywnie zarządzać portfolio.

Średniookresowe cele finansowe Grupy – tj. 3-6 proc. wzrost obrotów wg. danych porównywalnych, marża operacyjna EBITA na poziomie 13-16 proc., wskaźnik konwersji gotówki na poziomie ~100, wskaźnik ROCE na poziomie 15-20 proc. oraz zysk na akcję (EPS) rosnący szybciej niż obroty – pozostają bez zmian. Aktualne informacje na temat strategii, łącznie z długookresowymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju (do roku 2030), zostaną przedstawione podczas ABB Capital Markets Day w listopadzie 2020 roku.

Obecnie ABB mierzy się z wyzwaniami wynikającymi z epidemii COVID-19 oraz spadkami cen ropy, co przełożyło się na zmniejszenie popytu, choćby na rynkach motoryzacyjnym i wytwarzania energii. Ograniczenia w podróżowaniu oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw również nie pozostają bez wpływu na biznes. Z drugiej strony trwa ożywienie na rynku chińskim, a branże transportowa, F&B oraz centrów danych pozostały stosunkowo odporne na te perturbacje.

– Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze w tych trudnych czasach. Prowadzimy wzmożone działania mające na celu załagodzić skutki kryzysu, zwiększając m.in. liczbę wirtualnych spotkań, dostosowując moce produkcyjne do zapotrzebowania oraz odpowiednio zarządzając gotówką – dodał Rosengren.

Dyrektor finansowy Grupy ABB Timo Ihamuotila potwierdził, że nie zmieniono planów również w zakresie alokacji kapitału. Proces sprzedaży biznesu PG ma zakończyć się w II kwartale tego roku, a firma będzie realizować program skupu akcji z wykorzystaniem gotówki pochodzącej z tej transakcji. Gotówka trafi również do udziałowców w formie zwiększonej dywidendy na akcję. Ponadto ABB chce utrzymać dotychczasową zdolność kredytową.

Korzyści z nowego modelu operacyjnego

Kluczowym elementem strategii ABB jest dalsza decentralizacja modelu biznesowego. Przez ostatnie półtora roku firma skutecznie zmieniała organizację, zwiększając odpowiedzialność czterech obszarów biznesowych: Elektryfikacji, Automatyki Przemysłowej, Systemów Napędowych oraz Robotyki i Automatyki Dyskretnej.

Kolejnym etapem jest model operacyjny o nazwie ABB Way, za którym stoją nowe procesy i zasady działania, przybliżające obszary biznesowe i dywizje do centralnych struktur korporacyjnych oraz łączące Grupę pod marką ABB. ABB Way ewoluuje z obecnego modelu ABB-OS, który ma wygenerować planowane wcześniej 500 mln USD oszczędności.

Platforma cyfrowa ABB Ability™ będzie zarządzana przez poszczególne obszary biznesowe, odłączając się od centralnych struktur korporacyjnych. Pozwoli to na szybsze i wydajniejsze tworzenie oprogramowania. ABB Ability™ to ponad 160 rozwiązań cyfrowych i współpraca z takimi partnerami jak Microsoft, Hewlett Packard Enterprises czy Ericsson.

ABB zwiększy odpowiedzialność 18 dywizji funkcjonujących w czterech obszarach biznesowych (szczegóły zmian zostaną omówione podczas Capital Markets Day). W wynikach finansowych ABB będzie raportować cztery obszary biznesowe.

– Zwiększymy wydajność za pomocą nowego systemu zadań i wyników, opartego o ustandaryzowane i transparentne wskaźniki efektywności (KPI). Od naszej kadry zarządzającej oczekuję skupienia się na stabilnej strukturze i zyskowności, a dopiero w dalszej perspektywie na wzroście – powiedział Rosengren. – Punktem odniesienia dla każdej z dywizji jest pozycja lidera lub wicelidera rynku.

Elementem nowego podejścia jest zintensyfikowany przegląd portfolio, aby mieć pewność, że ABB jest w danym przypadku najlepszym możliwym właścicielem z perspektywy strategii, potencjału tworzenia wartości i dopasowania do struktur.

– Zarządzanie portfolio będzie odgrywać jeszcze większą rolę niż dotychczas i nie zamknie się na takie działania jak procesy naprawcze, sprzedaż czy rozwój dywizji – dodał Rosengren. – Średniookresowo ABB nie planuje dużych przejęć.

W przyszłości, w ramach ABB Way funkcje korporacyjne skupią się na obszarze finansów oraz inicjatywach strategicznych, a liczba etatów w skali Grupy ABB zostanie zmniejszona o blisko 1000. Na początku 2019 roku około 18 tys. pracowników było zatrudnionych w ramach funkcji korporacyjnych, z czego większość została później przeniesiona do obszarów biznesowych.

ABB jest wiodącą globalną firmą inżynieryjną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o inteligentne oprogramowanie, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoją 144 tys. utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują trwającą ponad 130 lat historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp