Ważny krok w rozwijaniu kultury niewykluczania

ABB nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie społeczne, wyznanie czy z jakiegokolwiek innego powodu. Rozszerzając działania w obszarze poszanowania różnorodności o sferę LGBTQ+, firma robi ważny krok w procesie rozwijania kultury niewykluczania.

Maria Varsellona, która pracuje na stanowisku radcy prawnego i sekretarza spółki, będzie odpowiadać za współpracę ze społecznością LGBTQ+ z ramienia zarządu Grupy ABB.

fot. arch. ABB
fot. arch. ABB

– Spotkał mnie niespodziewany zaszczyt kierowania inicjatywą dla LGBTQ+. Zrobimy wszystko, żeby ABB była firmą prawdziwie integrującą różnorodnych ludzi – powiedziała.

W ramach zaangażowania ABB w tematykę LGTBQ+, Varsellona podpisała w imieniu firmy dokument pod nazwą „Standardy postępowania w biznesie, przeciwdziałanie dyskryminacji lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i interseksualistów”, opracowany przez biuro rzecznika praw człowieka przy ONZ. Standardy postępowania określają pięć konkretnych działań, jakie firmy mogą poczynić, aby dostosować swoje praktyki i politykę wewnętrzną do międzynarodowych norm w zakresie praw osób LGBTI.

ABB oczekuje, że te standardy będą przestrzegane przez dostawców firmy. W ten sposób inicjatywa będzie mieć rzeczywisty wpływ w ponad 100 krajach, w których ABB prowadzi działalność.

Niedawno ABB podpisała też umowę o partnerstwie ze Stonewall, brytyjską organizacją zajmującą się prawami osób LGTBQ, żeby uzyskać wsparcie w opracowaniu wewnętrznej strategii działania dotyczącej LGBTQ+.

– Skupiamy się na wszystkich kluczowych wymiarach, na tonie komunikacji na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej oraz tworzeniu takich polityk i ram działania, które wpłyną na poprawę doświadczeń pracowników – wyjaśnia Varsellona.

W realizacji tego programu pomaga wielu zaangażowanych pracowników, w tym Luca Condosta, wiceprezes Globalnego Centrum Usług Wspólnych ABB (GBS) ds. finansów, a jednocześnie kierownik projektu ds. LGBTQ+. – Mamy obowiązek pozwolić naszym pracownikom, aby byli takimi, jakimi są i chcą być – wyjaśnia Condosta. – To sprawi, że ABB będzie naprawdę mogła być miejscem dla wszystkich.

Jak dodaje Heidi Robertson, szefowa ds. różnorodności i niewykluczania w Grupie ABB, wzajemny szacunek i tolerancja mają fundamentalne znaczenie dla tego, jak pracujemy i komunikujemy się ze sobą. – Poszerzenie zakresu wymiarów różnorodności, nad którymi się pochylamy, jest kluczem do rozwoju naszej kultury pracodawcy. To gwarancja tego, że wszyscy pracownicy czują się mile widziani, szanowani i wysłuchani. Zaangażowanie pracowników w ten projekt na wszystkich poziomach organizacji na całym świecie naprawdę cieszy. Razem możemy dużo zdziałać – podsumowuje Robertson.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp