ABB aktualizuje strategię i stawia sobie nowe cele

Podczas Dni Rynków Kapitałowych Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze postanowienia to zamiar wycofania się z działalności trzech dywizji, rozwój cyfrowego portfolio oraz nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

– ABB jest i będzie wiodącą firmą technologiczną. Posiadamy globalny potencjał w obszarze R&D, odpowiednie rozwiązania cyfrowe oraz podejście do innowacji, które pomaga naszym klientom. Pandemia COVID-19 wciąż ma wpływ na perspektywy w krótkim terminie, ale długoterminowe trendy dla elektryfikacji, automatyzacji, cyfryzacji i obszaru zarządzania energią pozostają niezmienione. Obecnie inicjujemy dodatkowe działania, aby poprawić nasze wyniki i tworzyć wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Bjoern Rosengren.

Na początku tego roku ABB rozpoczęła proces pogłębionej decentralizacji swojej organizacji. Jednocześnie firma stworzyła nowy model operacyjny o nazwie ABB Way, obejmujący m.in. nowy system ewaluacji wyników oraz motywacji pracowników. Firma położyła większy nacisk na stabilność i zyskowność niż na wzrost. Celem było wzmocnienie tych dywizji, których wyniki nie były satysfakcjonujące.

ABB rozpoczęła również przegląd portfolio swoich dywizji. W rezultacie firma obecnie rozważa różne opcje sprzedaży trzech swoich dywizji:

- Turbosprężarek (biznes Automatyki Przemysłowej)
- Urządzeń Mechanicznego Przeniesienia Układu (biznes Systemów Napędowych)
- Konwersji Mocy (biznes Elektryfikacji).

Łączna wartość obrotów tych dywizji to około 1,75 mld USD, co stanowi ok. 6 proc. obrotów całej ABB.

– Wszystkie trzy dywizje to jakościowe biznesy, z marżą zysku operacyjnego EBITA powyżej docelowego poziomu. Będziemy szukać najlepszego rozwiązania i dla ABB, i dla tych biznesów, przy czym nie mamy presji czasu – powiedział Rosengren.

Od 1 stycznia 2021 liczba dywizji w ramach ABB zostanie zwiększona do 20 w związku z podziałem portfolio biznesu Systemów Napędowych. Jednocześnie biznes Automatyki Przemysłowej zostanie przemianowany na biznes Automatyki Procesowej, co będzie lepiej odzwierciedlać jego bazę odbiorców.

– W wyniku reorganizacji Grupy, cel jakim było wygenerowanie 500 mln USD oszczędności netto, został osiągnięty na rok przed planowanym terminem – dodał dyrektor finansowy ABB Timo Ihamuotila.

Cyfrowa strategia ABB

Niedawno ABB rozpoczęła przegląd swojej cyfrowej strategii ABB Ability™, która obejmuje cyfrowe usługi, oprogramowanie, a także produkty i systemy wykorzystujące oprogramowanie. Firma chce rozszerzyć swoją cyfrową ofertę, która będzie dopasowana do potrzeb konkretnych sektorów. W tym celu nakłady na R&D oraz inwestycje zostaną zwiększone do równowartości 5 proc. rocznych obrotów Grupy. Proces będzie realizowany przez biznes. ABB będzie nadal otwarta na partnerstwa w obszarze cyfrowym, a także będzie szukać okazji do przejęć, które zwiększą wachlarz możliwości współpracy biznesowej.

Ramy finansowe

ABB będzie działać w dotychczasowych ramach finansowych, ale z pewnymi modyfikacjami jeśli chodzi o niektóre cele, które muszą być zgodne z założeniami ABB Way (więcej informacji w prezentacji)

Priorytety odnośnie alokacji kapitału pozostają niezmienione. Tyczy się to m.in. finansowania wzrostu organicznego, podnoszenia wartości dywidendy na akcję oraz wartościowych przejęć. Tak jak informowano wcześniej, ABB zamierza przekazać udziałowcom gotówkę netto pochodzącą ze sprzedaży biznesu Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids) o wartości 7,6-7,8 mld USD.

– ABB chce zapewnić atrakcyjne zwroty swoim akcjonariuszom oraz utrzymać rating kredytowy na poziomie pojedynczego „A” – powiedział Ihamuotila. – Do końca roku chcemy również zrealizować prawie cały program optymalizacji struktury kapitałowej, aby nasz bilans aktywów miał mniejszą ekspozycję na ryzyko.

Długoterminowe cele dla zrównoważonego rozwoju

ABB ogłasza również nową strategię oraz cele dla zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Strategia została zdefiniowana w drodze intensywnych konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. W oparciu o informację zwrotną firma stworzyła wieloaspektową strategię, która łączy coraz większe ambicje ABB, jej wpływ na środowisko, wymierność oraz odpowiedzialność na każdym etapie działalności, w relacjach z klientami i dostawcami (więcej informacji: go.abb/sustainability).

– Każdy aspekt naszej działalności łączymy z kwestią zrównoważonego rozwoju, aby tworzyć wartość w dłuższej perspektywie. Dajemy naszym klientom możliwość redukcji emisji i ochrony zasobów ponieważ to obszary, na które ABB może mieć największy wpływ. Cele naszej nowej strategii będą powiązane z planami w zakresie motywacji pracowników. Przełoży się to na zmiany w kulturze całej organizacji – dodał Rosengren. – Jesteśmy dumni, że będziemy mieć swój wkład również w realizację celów postawionych przez ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Integrując produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 110 tys. pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp