ABB publikuje raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2020 rok

Firma przekroczyła większość wyznaczonych przez siebie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z własnej działalności o 58 proc. w stosunku do 2013 roku. Jednocześnie ABB wyznaczyła kolejne, ambitne cele w ramach nowej strategii zrównoważonego rozwoju, obowiązującej do 2030 roku.

ABB opublikowała raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2020 rok (Sustainability Report 2020), przedstawiający wpływ działalności i rozwiązań firmy na środowisko oraz społeczności. W roku zdominowanym przez pandemię ABB przekroczyła większość swoich celów środowiskowych, społecznych oraz w zakresie ładu korporacyjnego, obejmujących trzy główne obszary: technologii, odpowiedzialnej działalności operacyjnej i odpowiedzialnych relacji. Każdy z tych obszarów ma bezpośredni lub pośredni wpływ na biznesowy sukces ABB.

Jednocześnie 2020 rok był rokiem granicznym, podsumowującym strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyjętą przez ABB na poprzednią dekadę. Osiągnięcia zanotowane w ciągu tych ostatnich 10 lat stanowią solidną podstawę dla nowej strategii, obowiązującej do 2030 roku i zakładającą jeszcze ambitniejsze cele — m.in. wspieranie rozwoju niskoemisyjnego społeczeństwa poprzez zmniejszanie emisji, ochronę zasobów i promowanie postępu społecznego, opartego na uczciwości i transparentności.

— W tym wyjątkowym okresie sposób, w jaki ABB radziła sobie z COVID‑19, odzwierciedla naszą długą historię zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych, które raportujemy od 1994 roku. Jestem dumny, że osiągnęliśmy dobre wyniki w zakresie celów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, w większości nawet przekraczając pierwotne założenia — powiedział prezes zarządu Grupy ABB Bjoern Rosengren. — Jestem przekonany, że dzięki naszym wspaniałym pracownikom i wiodącym technologiom, osiągniemy nowe cele na 2030 rok i wesprzemy realizację planów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W ramach działań na rzecz klimatu, ABB zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu z 2013 roku. W 2020 roku całkowita emisja pochodząca z działalności firmy wynosiła 561 kiloton, co oznacza spadek o 58 proc. w porównaniu z rokiem 2013. Przejście na zieloną energię elektryczną przyczynia się do tych redukcji w coraz większym stopniu — tylko w latach 2019–2020 dynamika w ABB wyniosła w tej kategorii 27 proc. Innym znaczącym osiągnięciem było ograniczenie zużycia wody na obszarach jej niedoboru i zmniejszenie ilości odpadów wysyłanych na składowiska.

Zrównoważony rozwój źródłem wartości dla wszystkich interesariuszy

— Chcąc realizować coraz bardziej ambitne cele, za pomocą naszych technologii i przy współpracy z naszymi dostawcami będziemy dążyć jako firma do osiągnięcia neutralności węglowej oraz pomożemy naszym klientom w ograniczeniu ich emisji CO2 o 100 megaton rocznie – dodał Theodor Swedjemark, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju ABB.

ABB poprawiła także wskaźnik różnorodności, zwiększając liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do 13,5 proc., a dzięki działaniom poprawiającym poziom bezpieczeństwa liczba poważnych obrażeń przy pracy wśród pracowników i wykonawców konsekwentnie spadała. Ponadto firma z nawiązką zrealizowała cel w zakresie uczciwości – 98 proc. pracowników uczestniczyło w szkoleniach poświęconych tym zagadnieniom.

Wyniki ABB w zakresie zrównoważonego rozwoju wzbudzały uznanie na całym świecie, czego dowodem jest uwzględnienie firmy w rankingach 2020 Corporate Knights Global 100 Index, 2020 FTSE4Good Index Series, globalnej i europejskiej edycji 2020 Ethibel Sustainability Index Excellence oraz 2021 ISS ESG Prime Status.

Przejęcie odpowiedzialności w warunkach światowej pandemii

Prowadząc działalność w ponad 100 krajach, ABB pomogła też stawić czoła światowemu kryzysowi COVID‑19, przyjmując zdrowie i bezpieczeństwo za nadrzędny priorytet w odniesieniu do wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim pracowników firmy. Zarząd i rada nadzorcza ABB – oraz ponad 200 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla – postanowili, że przez okres sześciu miesięcy będą dobrowolnie przekazywać 10 proc. swojego wynagrodzenia w formie darowizny. W ten sposób zgromadzono ponad 3 mln USD na wsparcie pracowników ABB dotkniętych skutkami pandemii.

Firma podjęła także decyzję o bezpłatnym udostępnieniu części swoich usług oprogramowania, chcąc zapewnić niezakłócone dostawy energii zasilającej urządzenia medyczne oraz bezpieczeństwo obiektów komercyjnych i przemysłowych. W 2020 roku ABB współpracowała również z władzami w celu wsparcia produkcji kluczowych urządzeń, takich jak respiratory i maski, a także w innych obszarach walki z pandemią. Przykładem są darowizny na rzecz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) i Światowej Fundacji Dzieciństwa (World Childhood Foundation).

Raport na temat zrównoważonego rozwoju, wraz z założeniami wspomnianej strategii do 2030 roku, dostępne są na naszej stronie internetowej.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Integrując produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 105 tys. pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp